PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Haku Verkkouutisista
RSS
Ajassa 

Aivot reagoivat ruuan näkemiseen

FF-IA, 24.5.2002


Jo pelkästään ruuan näkeminen saa ihmisen aivot reagoimaan tavalla, joka tuottaa mielihyvää. Tämä selviää yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta, missä selvitettiin syitä lihavuuteen. Tutkijoiden mukaan tulos selittää osaltaan roskaruuan ja snack-tuotteiden mainonnan tehoa.

Tutkijat pitävät hyvänä uutisena sitä, että ihmisen ollessa tietoinen kyseisestä reaktiosta, hän voi tarkoituksellisesti ehkäistä mainonnan tai esimerkiksi ruokakaupan leiväntuoksun vaikutuksia ostohalukkuuteen. Hän voi jättää huomiotta kaikki ne ärsykkeet, jotka saavat haluamaan ruokaa silloin kun hän tietää, ettei pitäisi syödä.

Tutkimuksessa mitattiin kymmenen nälkäisen normaalipainoisen vapaaehtoisen aivoista dopamiinipitoisuuksia. Dopamiini on aivojen välittäjäaine, joka saa aikaan mielihyvän tunteen.

Ensiksi tutkittavilta kysyttiin heidän lempiruokiaan olosuhteissa, joissa ei ollut ruokaärsykkeitä. Dopamiinipitoisuudet mitattiin samalla. Sen jälkeen koehenkilöille esitettiin heidän mainitsemiaan lempiruokalajeja, mutta heidän ei annettu syödä niitä. Dopamiinipitoisuudet nousivat heti jyrkästi.

Tutkijoiden mukaan tämä mekanismi on luonnon keino varmistua siitä, että ihminen syö silloin kun ruokaa on saatavilla. Se on ollut tärkeää ihmiskunnan kehitysvaiheissa, missä ruoka ei aina ollut yhtä helposti ihmisten ulottuvilla kuin nykyään.

Tämän päivän ihminen elää kuitenkin keskellä ruokainformaation tulvaa. Seurauksena tästä on teollistuneiden maiden ylipaino-ongelma.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyMediakorttiPalautelomake