PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Haku Verkkouutisista
RSS
Ajassa 

Eroon turhista rutiineista, enemmän aikaa vuorovaikutukselle

Tutkimus: Vuorovaikutus tärkeää diabeteshoidossa

HJ, 24.5.2002


Suomen Diabetesliiton tekemän tutkimuksen mukaan vuorovaikutukseen liittyvät tekijät ovat keskeisiä, kun diabeetikot arvioivat saamansa hoidon laatua.

Monipuolisen osaamisen ja asiantuntemuksen lisäksi diabeteshoitajilta ja -lääkäreiltä edellytetään kuuntelun taitoa ja myötäelämistä, Diabetesliitto kertoo. Rutiininomaisia vastaanottokäyntejä tärkeämpää on lääkärin ja hoitajan tavoitettavuus silloin, kun ajankohtainen hoito-ongelma vaatii ratkaisua.

Diabetesliitto toteutti tutkimuksen diabeetikoiden hoitotyytyväisyydestä viime vuoden aikana. Tutkimus liittyy diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmaan Dehkoon. Haastatteluissa selvitettiin tyytyväisyyttä sekä terveydenhuoltoa että diabeteksen omahoitoa kohtaan.

Erittäin tyytyväisiä diabeteksensa nykyiseen hoitoon oli 39 prosenttia vastanneista. Tyytyväisimpiä oltiin apteekin palveluihin.

Tyytyväisiä oltiin myös diabeteshoitajan ja lääkärin palveluihin, omiin tietoihin diabeteksesta ja diabetekseen liittyvään opetukseen, mutta näiden kysymyksien osalta löytyi vastaajista myös erittäin tyytymättömiä.

Tyytymättömimpiä oltiin jalkojenhoitopalveluhin ja ravitsemusterapeutin palveluihin. Suurimpana vaikuttavana tekijänä oli kyseisten palvelujen puuttuminen monesta hoitopaikasta.

Tyytyväisyyttä omahoitoon synnyttävät hyvä hoitotasapaino ja hoidon joustava onnistuminen jokapäiväisessä elämässä. Tyytymättömyyttä puolestaan aiheuttavat verensokeriarvojen heittely ja lisäsairauksien ilmaantuminen. Osalla diabetes sinänsä saa aikaan tyytymättömyyttä, kun jokapäiväinen hoito rasittaa ja rajoittaa elämää.

Kyselyyn vastasi 2260 diabeetikkoa, joista alle nuorina sairastuneita, insuliinihoitoa saavia oli 26 prosenttia, aikuisiän diabeetikoita 65 prosenttia ja tyypiltään määrittämättömiä diabeetikoita 9 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista oli miehiä ja naisia suurinpiirtein yhtä paljon, vastanneiden keski-ikä oli noin 57 vuotta ja diabeteksen keskimääräinen kesto vajaat 16 vuotta.

Hoitotyytyväisyyttä ei Diabetesliiton mukaan ole Suomessa aiemmin laajassa mittakaavassa selvitetty.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyMediakorttiPalautelomake