PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kolumnit 

Aika palata asiakysymyksiin

Hallintoreviisori

 27.6.2008


Koko alkuvuoden ovat politiikan keskustelua leimanneet mediassa muut kuin varsinaiset politiikan sisältökysymykset, vaikka sinivihreä hallitus on toteuttanut hallitusohjelmaansa ja samalla vaalilupauksiaan.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) ja samalla sinivihreän hallituksen ensimmäisessä budjetissa vuodelle 2008 helpotetaan pienituloisten asemaa sekä kevennetään perintöverotusta ja eläkeläisten verotusta. Lisäksi budjettiehdotuksessa on monia työvoiman kohtaanto-ongelmien lievittämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Katainen linjasi tammikuussa hallituksen veropolitiikan Vero 2008 -tilaisuudessa: "Veropolitiikka on ennen kaikkea arvovalintoja. Sinivihreän hallituksen veropolitiikan ohjenuorana ovat vastuullisuus, kannustavuus, oikeudenmukaisuus sekä ympäristön ja kansalaisten terveyden huomiointi."

Kuluvan vuoden budjetissa on panostettu hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen sekä suurimpien väylähankeinvestointien etenemiseen sekä kuntatalouden vakauttamiseen.

Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras -hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Hankkeen toteuttamista ohjaava, ns. "mahdollistava puitelaki" tuli voimaan vuoden 2007 helmikuussa. Sinivihreä hallitus on toteuttamassa kuntahallinnon historiallista uudistusta.

Lähes viikoittain on valtioneuvostossa ollut päätettävänä kuntaliitoksia. Kunta- ja hallintoministeri Mari Kiviniemi (kesk.) totesi huhtikuussa: Paras -hankkeen luottamusmiesseminaarissa, että "hallitus pyrkii kuntapolitiikassa vakauteen ja pitkäjänteisyyteen. Peruspalveluohjelma on lakisääteinen kuntatalouden hallinnan väline tämän vuoden alusta. Toteutamme kuntataloudessa historiallisen triplan myös siinä mielessä, että nyt ensimmäistä kertaa veromuutosten kompensaatiot, valtionosuuksien indeksikorotukset ja kustannustenjaon tarkistus toteutetaan täysimääräisesti."

Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan työllisiä oli toukokuussa 2 554 000, mikä oli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä 75,2 prosenttiin. Työllisyys parani eniten Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Inflaatio eli hintojen nousu on Suomelle vakava uhka, varoitti Katainen juhannusviikolla. Jatkuvasti kohoavat hinnat pitävät yllä kierrettä, jossa sosiaalietuuksia ja palkkoja pitää myös nostaa. Kataisen mukaan öljyn ja ruuan kallistuminen on kansainvälinen asia, eikä sille Suomessa voida oikein mitään. Sen sijaan osa hintojen noususta menee ministerin mielestä viime syksyn kalliiden palkkaratkaisujen piikkiin.

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) on kipakasti ja painokkaasti monta kertaa eduskunnassa todennut demarioppositiolle, että tämä hallitus on edeltäjäänsä sosiaalisempi. No sitähän Kataisen STT:n haastattelukin viestii.

Sosiaaliseen omaantuntoon sopii hyvin mm. että kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä valmistellut työryhmä luovutti hiljan ehdotuksensa uudesta terveydenhuoltolaista peruspalveluministeri Paula Risikolle (kok.).

Ehdotuksessa säädetään kunnan järjestämisvastuun piirissä olevasta terveydenhuollosta. Tarkoituksena on madaltaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä raja-aitoja ja edistää alueellisesti niiden yhteistyötä. Opetusministeri Sari Sarkomaa (kok.) painotti toukokuussa Oulun yliopiston 50-vuotisjuhlassa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.

"Yksinkertaisesti on kyse siitä, että yliopistot ovat entistä parempi paikka tutkia, opiskella ja opettaa. Korkeakoulutuksen keskeinen haaste on koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen. Samalla korkeakoulujen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee vahvistaa. Haluamme, että kaikki yliopistot ovat parhaimmillaan", Sarkomaa sanoi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi viime viikolla julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen maksuvalmiuden turvaamisesta, yliopistoihin suunnattavien valtion finanssisijoitusten kohdentamisesta ja yliopistojen eläkeratkaisuista. Hallituksen tavoitteena on turvata kaikkien yliopistojen tasavertaiset toimintaedellytykset niiden aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alusta.

Hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta. Hallitus asettaa selonteon valmistelun tueksi parlamentaarisen seurantaryhmän. Selonteon yhteydessä määritellään puolustusvoimien kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä aikavälillä.

Samalla tulee selvitetyksi mm. EU:n turvatakuiden sekä sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset, joiden perusteella arvioidaan Suomen sotilaallista asemaa. Tämä koko vaalikauden yksi merkittävimmistä asioista on tulossa eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella.

Päätoimittaja Erkki Laatikainen totesi Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa osuvasti tänään keskiviikkona: "Keskustaoikeistolaisen hallituksen työkunto on tallella. Se luotsaa maata koko vaalikauden, kevääseen 2011 saakka, vaikka sen yksittäisten ministereiden kohtaama vastapuhuri on ollut rankka. Hallituksen ilmapiiri on hyvä. Asiat hoidetaan yhteisymmärryksessä. Isoja riitoja ei esiinny. Niitä ei ole edes näköpiirissä, sillä hallitusohjelman yksityiskohtaisuus vastaa useimpiin eteen ilmaantuviin kysymyksiin."

Eipä tuohon ole mitään lisäämistä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake