PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kolumnit 

Valtiovarainministeri Kataisen toinen ja Suomen 200. talousarvioesitys

Hallintoreviisori

 7.8.2008


Syksyllä eduskunnalle annettava hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioksi on valtiovarainministeri Jyrki Kataisen toinen budjetti ja samalla Suomen 200. talousarvioesitys.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan ensimmäinen, vuotta 1810 koskeva talousarvioesitys valmistui Suomen suuriruhtinaskunnan hallituskonseljissa 25. toukokuuta 1810. Esityksen valmisteli konseljin valtiovaraintoimituskunta eli nykyinen valtiovarainministeriö.

Budjetin hyväksyi keisari Aleksanteri I. Oma budjetti oli tärkeä osa Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista kehitystä.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) ehdotuksessa korostetaan osaamista, kannustamista ja välittämistä. Ehdotuksessa edetään hallitusohjelman ja kokoomuksen vaalilupausten suuntaisesti. Tässä Hallintoreviisorin listausta valtiovarainministeriön tiedotteen pohjalta, miten nykyinen hallitus toimii sosiaalipolitiikassa.

- Osaamista edistetään mittavilla panostuksilla yliopistokoulutukseen - ja uudistukseen sekä yliopistojen toimintamenomäärärahat kasvavat muutoin hallitusohjelman mukaisesti

- Perusopetuksen laadun kehittämiseen kohdennettavia määrärahoja lisätään

- Muutosturvaan kohdistettua määrärahaa lisätään

- Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään vanhustenhuollon palvelujen parantamiseen ja vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen.

- Perhe-etuuksia korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Vähimmäismääräiset äitiys-, isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat korotetaan työmarkkinatuen tasolle

- Lapsilisää korotetaan kolmannesta lapsesta

- Kotihoidon tuen hoitorahaa samoin kuin yksityisen hoidon tukea korotetaan

- Pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettuihin tukipalveluihin osoitetaan lisärahoitusta

- Apurahansaajien sosiaaliturvaa parannetaan

- Matalapalkkatuen laajentamiseen kohdennetaan lisämäärärahoja tukemaan työvoiman kohtaantoon liittyvien ongelmien ratkaisua.

- Valtion tukemaa asuntotuotantoa lisätään mm. korottamalla korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta

Hallintoreviisori haluaa muistuttaa, että elokuun alusta muuten laski n. 40 %:lla päivähoidon asiakkaista maksut.

Näistä hallituksen panostuksista ei poliittinen oppositio demareiden johdolla ole halunnut tietenkään kertoa, vaan on keskittynyt polemiikissaan helpoimpaan ja populistiseen liturgiaan veropolitiikasta. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ehdottaa, että ansiotuloverotukseen tehdään noin 800 miljoonan euron kevennys vuonna 2009. Lisäksi tehdään ansiotason noususta aiheutuva tarkistus. Eläkkeensaajien verotusta kevennetään vastaavasti. Lisäksi eläkeläispuolisoiden verotus korjataan siten, että se on enintään työtulojen verotuksen tasolla.

Hallintoreviisori otti esille hallitusohjelman ja tarkisti, mitä siellä lukeekaan tuloverohelpotuksista. Näin siellä lukee: "Veropolitiikan painopiste on työn verotuksen keventämisessä. Tuloverotusta kevennetään maltillisesti kaikissa tuloluokissa."

Jyrki Katainen toimii siis hallitusohjelman mukaisesti ja hänen ehdotuksellaan on myös pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) tuki. Ruuan alv:n alentamista Katainen ehdottaa myös hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on jäänyt eräiltä hallituskumppaneilta huomaamatta.

Hallintoreviisorin käsityksen mukaan hallitusohjelman mukaiset, työllisyyden parantamiseen tähtäävät ansiotulon veronkevennykset sopivat hyvin heikkenevään suhdannekuvaan. Suotuisa työllisyyskehitys on jatkunut tämän vuoden alkupuoliskolla. Työpaikkojen määrä kasvanee 40 000:lla ja työllisyysaste nousee 70,6 prosenttiin tänä vuonna. Hallitus haluaa samansuuntaisen kehityksen jatkuvan. Se on samalla myös parasta sosiaalipolitiikkaa, jos asia yhtään poliittista oppositiota kiinnostaa.

Hallintoreviisori suosittaa hallitukselle ja Kokoomukselle määrätietoista asioiden esille nostamista, mitä vuoden 2009 budjetti sisältää. Pääministeri Vanhasen sanontaa lainatakseni parlamentaarisessa järjestelmässä on oppositiolla hallituksen arvosteluoikeus, mutta vastavuoroisesti myös hallituksella opposition arvosteluoikeus.

Hallintoreviisori on pannut merkille, että demarit ja eräät heitä lähellä olevat tahot yrittävät koko ajan populistisella jankuttamisella leimata nykyisen hallituksen epäsosiaaliseksi. Mutta hallituksen ja Kokoomuksen mustaaminen ei näytä tuottavan tuloksia, mikäli julkaistuihin mielipidemittauksiin on luottamista. Demareiden kannatus on pudonnut eduskuntavaaleista lähes kaksi prosenttiyksikköä ja samaan aikaan päähallituspuolueet ovat Kokoomuksen johdolla likimain säilyttäneet eduskuntavaaleissa saavuttamansa tason.

Demareiden alamäki tuntuu olevan yleiseurooppalaista. Englannissa työväenpuolueen kannatus puolet konservatiivien kannatuksesta ja Saksassa pudotus on ollut myös jyrkkä 20 %:n pintaan. Siinä sitä riittää demareille miettimistä, jatkaako Eero Heinäluoman vuonna 2006 aloittamalla joka asian räksytyslinjalla. Hallintoreviisori on aiemmissa kolumneissaan useaan otteeseen ihmetellyt demareiden politiikan tekotavan jyrkkää muutosta siitä, mitä se oli kokoomuksen ja demareiden yhteishallituksissa vv. 1995-2003.

Hallintoreviisori odottaa runsaan kahden kuukauden päästä pidettävistä kuntavaaleista mielenkiintoisia ja vaalitaistelusta särmikästä. Myös media tulee omalla tavallaan valvomaan puolueita ja ehdokkaita entistä tiiviimmin. Nyt on mennyt pari kuukautta ilman suurta poliittista mediakohua. Vielähän sen ehtii synnyttää ennen kuntavaaleja.

Hallintoreviisori tapasi Hakaniemen torilla pitkän linjan tutun demarin, joka ihmetteli demarien nykyistä menoa ja ennakoi demareiden sortuvan paniikissaan mustaamislinjalle vaalitaistelussa.

Pekingin kesäolympiakisat alkavat. Hallintoreviisori keskittyy monien suomalaisten tavoin kisojen seuraamiseen. Olympiakisoissa on koolla yli 200 kansakuntaa. Kisat ovat monilla tavoin merkitykselliset tulevalle Kiinan kehitykselle. Kiinan kehityksellä taas on merkitystä globaaliin kehitykseen monissa tärkeissä tämän päivän polttavissa kysymyksissä, Hallintoreviisori tässä lopuksi ennakoi.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake