PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Luottamusta kunnanvaltuutettuihin löytyy

IA, 18.3.2009


Kansalaiset näyttävät luottavan kaupungin‑ ja kunnanvaltuutettuihin, ainakin jos tuoreeseen Eurobarometri-kyselyyn on luottamista.

Koko EU-alueella tehdyn Eurobarometrin mukaan suomalaiset luottavat vahvasti alue‑ ja paikallistason edustajiinsa. He myös uskovat, että suomalaisilla Euroopan parlamentin jäsenillä on parhaat mahdollisuudet puolustaa kansalaisten etuja unionitasolla ja vastata kysymyksiin siitä, miten EU vaikuttaa heidän elämäänsä.

Alue‑ ja paikallistason yhä laajempaa osallistumista EU:n päätöksentekoprosessiin tuettiin niin ikään voimakkaasti: 73 prosenttia vastaajista sanoi, ettei EU:n politiikkojen vaikutusta alue‑ ja paikallistasoon oteta heidän mielestään riittävästi huomioon.

Luottamus alue‑ ja paikallishallintoon oli hyvin vahvaa ympäri Suomen. Vastaajista 72 prosenttia sanoi luottavansa kyseiseen hallintotasoon, kun 27 EU-maan keskiarvo oli 50 prosenttia.

Suomalaisten mielestä alue‑ tai paikallistason hallinto ja valtionhallinto vaikuttavat heidän elämäänsä suunnilleen saman verran, sillä vaikutusta kuvaavat luvut olivat 46 ja 45 prosenttia.

Kaksijakoinen suhtautuminen unioniin

Yllätys ei liene se, että kysely osoitti suomalaisten suhtautumisen "Brysselin instituutioihin" olevan edelleen varsin kaksijakoista. Vastaajista 49 prosenttia sanoi luottavansa EU:hun ja 46 prosenttia oli toista mieltä.

Muista Pohjoismaista Tanskassa luotetaan EU:hun paljon laajemmin (60 %), kun taas Ruotsissa luottamus on paljon vähäisempää, vain 25 prosenttia. Valtionhallinto pärjäsi kyselyssä paremmin, sillä 68 prosenttia suomalaisista vastaajista sanoi luottavansa päättäjiin ja 30 prosenttia sanoi, ettei luota.

Kun piti määritellä, mikä hallintotaso pystyy parhaiten selostamaan EU-asioita kansalaisille, 35 prosenttia suomalaisista vastaajista mainitsi Euroopan parlamentin jäsenet ja 22 prosenttia alue‑ ja paikallisedustajat sekä valtakunnan tason poliittiset edustajat valitsi niin ikään 22 prosenttia, mikä vastaa suurin piirtein 27 EU-maan keskiarvoa.

Eurobarometri-kysely tehtiin 6.10.-6.11.2008, ja sitä koordinoi Euroopan komission viestinnän pääosasto. Kaikissa 27 EU-maassa haastateltiin yhteensä 26 618:aa henkilöä. Suomessa otos oli 1004 henkeä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake