PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Kotimaa 

Fi-verkkotunnukset jopa viideksi vuodeksi

IA, 19.3.2009


Suomalaisen .fi-verkkotunnuksen voimassaoloa esitetään pidennettäväksi viiteen vuoteen.

Hallitus esitti verkkotunnuslain muuttamista torstaina. Ehdotukseen sisältyy myös tunnusten karenssiajan lyhentäminen yhdeksi kuukaudeksi.

Suomalaisen .fi-tunnuksen voi tällä hetkellä varata korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Verkkotunnuslakia esitetään muutettavaksi siten, että Viestintävirasto voisi tarjota jatkossa yhden, kolmen ja viiden vuoden voimassaoloaikoja. Viiden vuoden enimmäisvoimassaolo koskisi myös jo myönnettyjen tunnusten uusimista.

Verkkotunnusten käytöstä poistaminen noudattaisi lainmuutoksen myötä samaa käytäntöä kuin muissa maissa. Kolmen kuukauden karenssiaika lyhennettäisiin yhdeksi kuukaudeksi.

Kuten nykyisinkin, verkkotunnuksen haltijalle ilmoitettaisiin tunnuksen vanhenemisesta kirjeitse kaksi kuukautta ennen voimassaolon päättymistä. Lisäksi tunnuksen haltija saisi muistutuksen asiasta kaksi kertaa sähköpostitse.

Hallitus esittää, että lainmuutos tulisi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake