PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Eurostudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Pääkirjoitus 

Miksi vasta pakon edessä?

 16.2.2009


Kansalaisten pääsy erikoissairaanhoitoon helpottui viime vuoden lopulla. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit lyhensivät ylipitkiä hoitojonojaan huomattavasti ja pitkään hoitoa odottavien määrät olivat vuodenvaihteessa pienemmät kuin koskaan aikaisemmin hoitotakuun seurannan aikana. Mutta miksi vasta pakolla?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikolla julkistamien tietojen mukaan Ylipitkät hoitojonot ovat lyhentyneet erityisesti ortopediassa, silmätaudeissa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa.

Viime vuoden lopussa yli puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneita oli noin 1 700 eli lähes 3 000 vähemmän kuin elokuussa. Sairaanhoitopiireistä ryhdistäytyi erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), jossa yli puoli vuotta odottaneiden määrä laski 610:een. HUS:n jonot lyhenivät elokuusta lähes 1 700 potilaalla.

Myös ensimmäiselle hoitokäynnille yli puoli vuotta odottaneiden määrä väheni syksyllä. Joulukuun lopussa heitä oli yli 4 000 ja noin 3 800 vähemmän kuin elokuun lopussa. Vähennykset kohdistuivat lähes kaikkiin sairaanhoitopiireihin. Jonot lyhenivät eniten HUS:ssa. Eniten odottajia oli ortopedian, silmätautien ja sisätautien erikoisaloilla.

Hoitoon pääsy heikentyi merkittävästi ainoastaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä, jossa yli puoli vuotta odottaneiden lukumäärä kasvoi lähes 270:llä. Ongelmia on myös paljon puhetta herättäneissä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Joulukuun lopussa 110 lasta tai nuorta oli odottanut lasten- tai nuorisopsykiatrian hoitoa yli kolme kuukautta sairaanhoitopiireissä.

Hoitotakuun onnistumista epäiltiin, kun lakia siitä oltiin säätämässä. Siitä arveltiin muodostuvan terveydenhuollolle ja kunnille enemminkin taloudellinen riippa kuin ponnin parempaan hoitoon. Tulokset osoittavat toista. Ennen hoitotakuuta vuonna 2002 yli puoli vuotta hoitoon jonottaneita oli 66 000 henkeä, nyt siis enää "vain" 1 700.

Epäilyksiä on herättänyt, saadaanko jonoja koskaan kokonaan poistumaan. Usein syynä on erityisesti henkilöstöpula. Suunta on kuitenkin hyvä ja sairaanhoitopiirit ansaitsevat rypistyksestään kiitoksen.

Jonkin verran suorituksen arvoa kuitenkin himmentää se tosiseikka, että jonot ovat lyhentyneet vasta pakon edessä. Pakko on ollut eräille sairaanhoitopiireille määrätty uhkasakko, joka astuu voimaan, elleivät lain velvoitteet täyty. Parhaillaankin HUS:lla ja Vaasan sairaanhoitopiirillä sakonuhka on päällä. Aiemmin sakonuhkan ovat kokeneet myös Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen sekä Kainuun sairaanhoitopiirit.

Sakkoja ei näköjään haluta maksaa. Hyvä niin. Mutta mistäköhän se kertoo, että toimeen tartutaan ja tuloksia saadaan aikaan vasta pakon edessä?

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake