PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Politiikka 

Opetusmisteriössä ryhdytään selvittelemään alueellistamista

IA, 16.3.2009


Opetusmisteriössä ryhdytään selvittämään Taiteen keskustoimikunnan, Museoviraston ja CIMO:n toimintojen ns. alueellistamista. Opetusministeriön hallinnonalalla ei tähän mennessä ole tehty alueellistamisselvityksiä.

Ministeriöltä odotetaan kuitenkin muiden ministeriöiden tapaan osallistumista hallinnon kehittämiseen ja siksi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin (r.) on päättänyt hallitusohjelmaan perustuen selvittää mahdollisuuksia alueellistaa Taiteen keskustoimikunnan, Museoviraston ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n toimintoja.

Opetusministeriö on kutsunut johtaja Rauno Anttilan selvittämään mahdollisuuksia Taiteen keskustoimikunnan toiminnan alueellistamiseksi joko kokonaan tai osittain ja Museoviraston jonkin osatoiminnan alueellistamiseksi ja filosofian maisteri Riitta Lampolan selvittämään mahdollisuuksia CIMO:n toiminnan alueellistamiseksi joko kokonaan tai osittain.

Selvityksissä pitää verrata hyötyjä ja haittoja nykytilan ja alueellistamisen välillä sekä esittää opetusministeriölle mahdollisen alueellistamisen vaihtoehtoisia toteuttamismalleja kustannusvaikutuksineen ja aikatauluineen.

Työn aikana selvittäjien on kuultava Taiteen keskustoimikunnan, Museoviraston ja CIMO:n työntekijöitä, mahdollisten alueiden toimijoita sekä virastojen sidosryhmiä.

Museoviraston ja CIMO:n selvitykset luovutetaan opetusministeriölle 30. kesäkuuta mennessä ja Taiteen keskustoimikunnan selvitys 15. syyskuuta mennessä.

Hallitusohjelman hallinnon ja alueiden kehittämisen painopisteistä yksi on valtion virastojen toimintojen alueellistaminen. Tavoitteena on tehdä päätökset alueellistamisesta vuoteen 2011 mennessä ja toteutukset vuoteen 2015 mennessä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake