PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Politiikka 

Selvitysmies puntaroimaan älykästä liikennettä

IA, 19.3.2009


Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään, mitä älykäs liikenne lähitulevaisuudessa tarkoittaa, ja miten sen tarjoamat mahdollisuudet kytketään kiinteästi liikennepolitiikan tavoitteisiin.

Ministeriö on asettanut kansliapäällikkö Harri Pursiaisen älykkään liikenteen kansallisen strategian selvitysmieheksi. Hänen tehtävänään on laatia ehdotus tavoitteista ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2010-2015.

Selvitysmiehen toimeksiantoon kuuluu myös tehdä ehdotukset hallinnon, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden välisestä työn- ja vastuunjaosta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Työn on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteen ohjauksessa. Älykkään liikenteen palveluilla voidaan parantaa esimerkiksi liikenneturvallisuutta automaattivalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien avulla sekä estää liikenteen ruuhkautumista paikannukseen perustuvalla tienkäyttömaksulla. Se myös tehostaa tavaraliikennettä ja logistiikkaa telemaattisilla ohjaus- ja tietopalveluilla.

Älykästä liikennettä hyödynnetään jo nyt muun muassa sää- ja reittipalveluissa, vaihtuvissa nopeusrajoituksissa ja joukkoliikenteen informaatiopalveluissa.

- Turvallisuuden ja sujuvuuden parantumisen kautta älykkään liikenteen ratkaisujen avulla torjutaan myös mahdollisia ympäristöhaittoja sekä tuetaan ilmastopolitiikkaa ja kestävää kehitystä, ministeriöstä sanotaan.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake