PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Politiikka 

Valtaosalla kunnista päätökset Paras-lain toteutuksesta

IA, 19.3.2009


Suurin osa kunnista täyttää kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaavan ns. Paras-puitelain asettaman perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalihuollon palvelujen väestöpohjavaatimuksen. Noin 200 kuntaa on tehnyt väestöpohjavaatimuksen täyttämistä koskevat päätökset.

Ratkaisut lainmukaisesta vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjan saavuttamisesta puuttuvat vielä noin 90 kunnalta. Näistä 31 kuntaa on jo hyväksynyt aiesopimukset, joiden toteutuessa väestöpohjavaatimus täyttyy. Niiden 32 kunnan kanssa, jotka eivät väestöpohjavaatimusta täytä, on käyty kunta- tai yhteistoiminta-aluekohtaisia neuvotteluja puitelain mukaisten ratkaisujen löytämiseksi.

Kuntien tekemien päätösten määrä selviää valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton kunnille suuntaamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi annetussa määräajassa yhteensä 274 kuntaa. Vastaukset puuttuvat vielä 50 kunnalta. Kysely lähetettiin puitelain alaisiin 324 kuntaan.

Toimenpiteet kuntien osalta, joilla ei ole päätöksiä puitelain mukaisista ratkaisuista, arvioidaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan selonteon yhteydessä. Selonteko annetaan eduskunnalle ensi syksynä.

Selonteko käsittelee uudistuksen etenemistä ja siitä annetun puitelain toteutumista. Siinä esitetään myös linjauksia uudistuksen jatkamiseksi.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata kuntien peruspalvelut myös tulevaisuudessa. Valtioneuvosto on kunnille aiemmin antamassaan palautteessa linjannut, että kuntien edistymistä puitelain tarkoituksen toteuttamisessa seurataan. Kuntien oli määrä tehdä sitovat päätökset puitelain velvoitteiden täyttämisestä 15. maaliskuuta mennessä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake