PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Talous 

Ulkomaankauppa hiljeni tammikuussa

HJ, 12.3.2009


Suomen vienti jäi Tullihallituksen tilastojen mukaan tammikuussa vajaaseen 3,4 miljardiin euroon eli yli kolmanneksen vuodentakaista pienemmäksi. Myös tuonti supistui kolmanneksen ja jäi 3,4 miljardiin euroon, ja kauppatase jäi 40 miljoona euroa alijäämäiseksi.

Viennin arvo on Tullihallituksen mukaan ollut tätä alemmalla tasolla viimeksi vuoden 2003 heinäkuussa ja tuonnin arvo vuoden 2005 tammikuussa. Kauppatase on ollut viimeksi alijäämäinen viime vuoden heinäkuussa ja sitä ennen vuoden 1994 joulukuussa. Viime vuoden tammikuussa kauppatase oli 95 miljoona euroa ylijäämäinen.

Kaikkien tärkeiden tuoteluokkien vienti jäi tammikuussa edellisvuotista pienemmäksi. Sähkötekniikan vienti ja paperin vienti väheni yli kolmanneksen ja koneiden ja laitteiden vienti neljänneksen. Öljytuotteiden viennin arvo putosi puoleen ja metallien viennin arvo kolmasosaan edellisvuotisesta, mutta nämä muutokset johtuivat osaksi hintojen laskusta.

Sähköteknisen teollisuuden tuotteiden tuonti väheni tammikuussa yli kolmanneksen, ja autojen tuonti jäi puoleen edellisvuotisesta. Myös energiatuotteiden tuonnin arvo putosi puoleen osaksi öljyn hinnan laskun vuoksi. Metallien tuonnin arvo jäi kolmasosaan edellisvuotisesta, mutta viennin tavoin muutos johtui osaksi hintojen alenemisesta. Kone- ja laitetuonti väheni tammikuussa neljänneksen.

Vienti EU-maihin supistui kolmanneksen ja vienti EU:n ulkopuolelle yli 40 prosenttia. Erityisesti vienti Saksaan, Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin taantui, samoin kuin vienti vienti Venäjälle, joka putosi puoleen vuodentakaisesta.

Tuonti EU-maista väheni yli kolmanneksen. Suurista EU-kauppakumppaneista jyrkimmin miinuksella olivat Iso-Britannia, Alankomaat ja Tanska. Tuonti EU:n ulkopuolisista kauppakumppaneista väheni, esimerkiksi tuonti Venäjältä jäi puolet vuodentakaista pienemmäksi.

Myös kuorma-autojen liikennemäärä itärajalla on laskenut, kun Venäjän-kauppa ja kauttakulkuliikenne ovat vähentyneet. Saapuneiden määrä väheni vuodentakaisesta 39 prosenttia ja lähteneiden 40 prosenttia.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake