PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Talous 

PK-yritysten suhdannenäkymät tasaantuneet

HJ, 12.3.2009


Suomen Yrittäjien ja Finnveran tekemän kyselyn mukaan pienten ja keskisuurten yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi viime alkusyksystä, mutta tasaantuneet syys–lokakuun romahduksen jälkeen.

PK-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku putosi lukemaan -25, mikä on 31 yksikköä alempi kuin edellisessä, puolen vuoden takaisessa kyselyssä.

Lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä odottaa suhdannetilanteen heikkenevän edelleen. Joulukuun pikakyselyn jälkeen odotukset eivät kuitenkaan enää ole oleellisesti synkentyneet, ja lähes puolet pk-yrityksistä arvioi tilanteen pysyvän ennallaan.

Odotukset tuotantokustannusten kehityksestä ovat alentuneet huomattavasti, mutta samoin on käynyt myös odotuksille lopputuotteiden hintojen kehityksestä. Sen sijaan palkkojen nousun hidastumisen odotukset ovat vähäisempiä, mikä on linjassa PK-yritysten selvästi heikentyneiden kannattavuusodotusten kanssa.

Rahoituksen vakuusvaatimukset ja saatavuus kiristyneet

Rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana hakeneista ja vaikutuksia havainneista PK-yrityksistä puolet kokee vakuusvaatimusten kiristyneen. Puoli vuotta sitten 9 prosenttia rahoitusta hakeneista koki saatavuuden heikentyneen, nyt vastaava osuus oli 38 prosenttia.

Vakuusvaatimusten ja rahoituksen saatavuuden kiristymistä kokeneista 18 prosentin kohdalla yrityksen toiminta on vaikeutunut merkittävästi ja 43 prosentin kohdalla hieman.

Joka neljäs PK-yritys aikoo hakea tänä vuonna ulkoista rahoitusta. Osuus on hieman suurempi kuin puoli vuotta sitten, ja rahoitusta tarvitaan nyt erityisesti käyttöpääomaksi. Rahoituksen hakua suunnittelevista 80 prosenttia aikoo kääntyä pankin puoleen ja 32 prosenttia Finnveran puoleen.

Työaikajärjestelyistä pelastus

Kaikista PK-yrityksistä 26 prosenttia on jo aloittanut toimintansa sopeuttamisen suhdannetilanteeseen, ja 20 prosenttia suunnittelee sitä.

Sopeutuksia tehneistä yrityksistä lähes puolet on tehnyt työaikajärjestelyitä tai suunnittelee tekevänsä niitä. Lomautuksia on käyttänyt keinonaan kolmannes toimintaansa sopeuttaneista ja irtisanomisia neljännes.

Osa yrityksistä yrittää sopeutua suhdannetilanteeseen myönteisillä toimilla. Neljäsosa suunnittelee liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotteisiin, ja 14 prosenttia suunnittelee laajentumista uusille toiminta-alueille.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake