PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Talous 

Suomessa kalliit kuljetuskustannukset

HJ, 13.3.2009


Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman logistiikkaselvityksen mukaan Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat kasvaneet noin 34,7 miljardiin euroon, mikä on kansainvälisesti verrattuna paljon suhteessa kansantuotteeseen.

Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on selvityksen mukaan noussut hieman vuoteen 2006 verrattuna. Erityisesti kuljetuskustannusten osuus on kasvanut. Varastonpitoon ja varastointiin liittyvien kustannusten osuus on pysynyt samana ja logistiikan hallinnoinnin laskenut hieman.

Tällä hetkellä logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on Suomessa runsaat 14 prosenttia. Kustannukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat noin 19 prosenttia. Tämä on selvityksen mukaan kansainvälisesti korkea luku, sillä muissa teollisuusmaissa vastaava luku on tyypillisesti 10-17 prosenttia.

Selvityksessä arvioidaan tärkeimmiksi kehityskohteiksi asiakaspalvelun parantaminen ja logististen kustannusten alentaminen teollisuudessa, kaupan alalla ja logistiikkapalveluyrityksissä. Suurimpina uhkina pidetään kysynnän heikkenemistä ja kustannusten nousua.

Kehittämiskohteista tärkeimmiksi ovat logistiikka-alan yrityksillä nousseet yhteistyöverkostojen ja asiakaspalvelun kehittäminen. Logistiikan kehittäminen ei selvityksen mukaan kuitenkaan ole ylimmän johdon etusijalla kuin puolessa suomalaisyrityksistä. Logistiikan osaaminen keskisuurissa ja suurissa teollisuusyrityksissä kuitenkin on hyvää kansainvälistä tasoa.

Logistiikkaselvityksen 2009 on rahoittanut liikenne- ja viestintäministeriö ja tehnyt Turun kauppakorkeakoulu.

Kyselyyn vastasi 2 705 Suomessa toimivaa yritystä, joista 37 % edusti valmistusta ja rakentamista, 29 % kaupan alaa ja 34 % logistiikkapalveluita.

Selvitys on jatkoa LVM:n vuosina 1993, 1997, 2001 ja 2006 julkaisemille logistiikkaselvityksille.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake