PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Talous 

Henkilöstösupistukset hieman pelättyä pienemmät

Metso vähentää väkeään yli 700 työntekijällä

RS, 17.3.2009


Pörssinoteerattu konepajayhtiö Metso vähentää yhteensä 718 henkilöä, joista määräaikaisten työsuhteiden ja eläkejärjestelyiden osuus on 424 henkilöä

Metso sai tiistaina päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Paperit-liiketoimintalinjan Suomen-yksiköissään lukuun ottamatta Metso Foundries Jyväskylää, jossa yt-neuvottelut jatkuvat vielä.

Vähennykset ovat hieman pelättyä pienemmät, sillä neuvottelujen alkaessa tammikuussa henkilöstön vähentämistarpeen arvioitiin olevan 800 – 1 100 henkilöä. Nyt päätetyt vähennykset aloitetaan välittömästi viimeisten henkilöiden poistuessa ensi vuoden aikana.

Yhtiö arvioi Paperit-liiketoimintalinjan vuosikustannusten vähentyvän henkilömäärien supistusten ja tuotannon lopettamisten ja siirtojen myötä 40 miljoonalla eurolla. Kustannusvähennysten arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen.

Järjestelyistä aiheutuvien, tänä vuonna kirjattavien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa.

Neuvotteluissa sovittiin myös, että Hollolan toimipisteen toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään Järvenpäähän osaksi Paperin jälkikäsittely -yksikköä. Samoin Oulun kumitusyksikön toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään supistetussa laajuudessa osaksi Järvenpään tuotantoa

Lisäksi Tampereen telatehtaan toiminta lopetetaan ja sen toiminnot siirretään supistetussa laajuudessa osaksi Järvenpään tuotantoa.

Vesiteknologialiiketoiminta siirretään Turusta Jyväskylään osaksi Paperikoneet -yksikköä ja Turun Kemikaalijärjestelmät-liiketoiminta siirretään Järvenpäähän osaksi Paperin jälkikäsittely -yksikköä.

Turussa toimivan Metso Paper Turku Worksin osalta toimintavaihtoehtojen tarkastelu jatkuu.

Siirtojen yhteydessä osalla lopetettavien yksiköiden henkilöstöstä (yhteensä 90 – 110 henkilöä) on mahdollisuus siirtyä uusille paikkakunnille.

Metso tukee järjestelyiden kohteeksi joutuneita henkilöitä tietyin edellytyksin yksilöidyllä kannustuslisällä sekä tarjoamalla uudelleenkoulutus- ja -sijoituspalveluja. Lisäksi

Metso korvaa myös muutto- ja matkakustannuksia niille, jotka vaihtavat työskentelypaikkakuntaa yhtiön sisällä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake