PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Tiede 

Toimeentulotuki perusturvaa halvempi köyhyyden poistaja

RS, 9.3.2009


Yleinen vaatimus perusturvan tason nostosta ei näyttäisi olevan kustannustehokkainta köyhyyspolitiikkaa. Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan toimeentulotuki on köyhyyden suhteen huomattavasti halvempi kuin perusturva.

Valtiotieteen kandidaatti Seppo Sallilan mukaan perusturvan noston köyhyysvaikutus on tehokkainta juuri siinä väestöryhmässä, jonka perusturvasta on kyse. Toimeentulotuen nosto näyttää sen sijaan tehoavan voimakkaasti kaikkien väestöryhmien köyhyyteen.

Sallila etsii väitöskirjassaan tulonsiirtojärjestelmää, joka poistaisi kaikkein tehokkaimmin köyhyyttä ja joka olisi budjettineutraali.

Sallilan tutkimusmenetelmänä on staattinen mikrosimulaatio, jossa muutetaan sosiaalilainsäädäntöä nostamalla esimerkiksi kansaneläkkeitä, työttömyysturvaa, asumistukea ja toimeentulotukea.

Näin voidaan katsoa, miten muutokset vaikuttavat köyhyyden yleisyyteen ja köyhien kotitalouksien tuloihin. Sallila on esitellyt innovaatiotaan, sosiaaliturvan staattista simulointia, myös kansainvälisesti, ja sen voidaan todeta paikkaavan hyvinvointivaltion tulonsiirtoihin perustuvaa turvaverkkoa.

Sallilan väitös esittelee kaksi ohjelmaa. Toimeentulotukiohjelma muodostuu viidestä toimeentulotuen suureesta, jotka kaikki koskevat aikuisten toimeentulotuen normeja.

Perusturvaohjelmassa, jossa toimeentulotuki jäädytetään vuoden 2003 lainsäädännön tasolle, voimakkaimmin köyhyyttä vähentäväksi suureeksi nousee työttömyysturvan peruspäiväraha, jota seuraa yksinasuvan kansaneläkkeen normi, kaksi suuretta asumistuesta ja korkeakouluopiskelijan opintorahan normi. Kaikkein tehokkain rahoitussuure kaikissa ohjelmissa on pääomaveron prosentti.

Sallila väittelee perjantaina 13. maaliskuuta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sosiologian alaan kuuluvasta aiheesta Hyvinvointivaltion optimaalisen köyhyyspolitiikan määrittelyä.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake