PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Tiede 

Potilaan lihavuus voi aiheuttaa tekonivelinfektion

SH, 10.3.2009


Leikkaustekniikoiden ja -ympäristön kehittymisen myötä tekonivelinfektioiden esiintyvyys on vähentynyt selvästi 1980-luvun tasosta. Kun itse toimenpiteeseen liittyvä infektioriski on vähentynyt, potilaan ominaisuuksien merkitys tartuntojen taustalla korostuu, osoittaa tuore väitöstutkimus.

LK Esa Jämsen on selvittänyt väitöstutkimuksessaan polven tekonivelinfektioiden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä kahdessa laajassa suomalaisessa aineistossa.

Tekonivelleikkaus on vakiinnuttanut asemansa pitkälle edenneen, useimmiten nivelrikon tai nivelreuman aiheuttaman polvinivelvaurion hoitona. Vuonna 2006 Suomessa tehtiin 10411 polven ensitekonivelleikkausta.

Aiempien tutkimusten perusteella polven tekonivelinfektioiden esiintyvyys on noin yksi prosentti. Tekonivelsairaala Coxassa vuosina 2002–2006 tehdyissä leikkauksissa polven tekonivelinfektioiden esiintyvyys vuoden sisällä leikkauksesta oli 0,80 prosenttia.

Jämsenin tutkimuksen mukaan muun muassa lihavuus, vaikea kliininen lähtötilanne, nivelreuma ja aiempi murtuma lisäsivät merkittävästi tekonivelinfektion riskiä. Uutena havaintona todettiin, että ennen leikkausta mitatut poikkeavan korkeat sokeriarvot olivat yhteydessä lisääntyneeseen infektioriskiin erityisesti ylipainoisilla potilailla.

Antibiootit ehkäisevät tartuntoja

Antibioottipitoisen luusementin käyttö proteesin kiinnittämiseen yhdessä suonensisäisen estolääkityksen kanssa näytti vähentävän infektioiden esiintyvyyttä. Leikkaushaavan paranemiseen liittyvät komplikaatiot puolestaan lisäsivät tartuntariskiä.

Sairaalan koolla tai vuosittaisilla leikkausmäärillä ei ollut yhteyttä infektiomääriin. Infektioriski uusintaleikkauksen jälkeen oli 3–5 kertaa suurempi kuin ensitekonivelleikkausten jälkeen.

Leikkausmäärien kasvun myötä infektioiden hoidon voidaan odottaa muodostuvan merkittäväksi rasitteeksi tekonivelleikkauksia tekeville yksiköille. Tutkimuksen perusteella osa infektioista voi olla vältettävissä kohdistamalla huomio niihin potilaaseen liittyviin riskitekijöihin, joihin voidaan ennakolta vaikuttaa, kuten ylipainoon ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin.

Tekonivelinfektio on vakava ja vaikeahoitoinen komplikaatio, sillä infektoitunut tekonivel joudutaan useimmiten poistamaan.

Jämsenin väitöskirja Epidemiology of Infected Knee Replacement (Polven tekonivelinfektioiden esiintyvyys ja riskitekijät) tarkastetaan 14. maaliskuuta Tampereen yliopistossa.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake