PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Tiede 

Evakoksi joutuminen kasvatti miesten tuloja

SH, 10.3.2009


Evakoksi joutuminen nosti huomattavasti miesten tuloja. Evakoksi joutuneiden miesten keskitulot olivat vuonna 1971 noin 11 prosenttia muita korkeammat. Naisten kohdalla vastaavia eroja ei ollut.

Toisen maailmansodan seurauksena useampi kuin joka kymmenes suomalainen joutui muuttamaan pysyvästi pois kotiseudultaan. Sotaa edeltävinä vuosina luovutetuilla alueilla asuneiden keskitulot ja työllisyys eivät poikenneet koko maan keskiarvoista.

Evakoksi joutuneiden tulojen nousu selittyy evakkojen kohonneella liikkuvuudella. Evakot muuttivat keskimääräistä useammin paikkakunnalta toiselle ja maaseudulta kaupunkeihin sodan jälkeen. Lisäksi he siirtyivät muita nopeammin maanviljelyksen parista teollisuus- ja palveluammatteihin.

Evakkojen asuttamisen aiheuttama kertaluontoinen väestönkasvu aloitti itseään vahvistavan prosessin. Maalaiskunnat, joihin sijoitettiin paljon evakkoja, kasvoivat nopeammin myös sodan jälkeen.

KTM Matti Sarvimäen väitöskirjassa tarkastellaan evakoksi joutumisen vaikutusta pitkän aikavälin tuloihin. Analyysi perustuu aineistoon, jossa seurataan yli 20 000 suomalaista kuuden vuosikymmenen ajan.

Maahanmuuttajien asemaa voidaan parantaa kotouttamalla

Väitöskirjan toisessa osassa tutkitaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaisille työmarkkinoille. Maahanmuuttajien keskimääräinen työllisyys ja keskitulot ovat huomattavasti heikommat kuin saman ikäisillä ja samoilla alueilla asuvilla syntyperäisillä suomalaisilla.

Erot pienenevät maahanmuuttajien asuessa pidempään Suomessa, mutta ainoastaan OECD-maissa syntyneet miehet saavuttavat vertailuryhmän.

Maahanmuuttajien asemaa on kuitenkin mahdollista parantaa kotouttamistoimenpiteillä. Vuonna 1999 aloitetut kotouttamissuunnitelmat paransivat huomattavasti maahanmuuttajien työllisyyttä ja vähensivät heidän saamiaan tulonsiirtoja.

Sarvimäen kansantaloustieteen aineeseen kuuluva väitöskirja Essays on Migration tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa 12. maaliskuuta.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake