PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Tiede 

Pehmeät rasvat vähentävät sepelvaltimotaudin riskiä

RUOKATIETO-IA, 11.3.2009


Laajan tutkimuksen tulokset tukevat suositusta käyttää ruokavaliossa pehmeitä rasvoja kovien rasvojen sijaan sepelvaltimotaudin riskin pienentämiseksi. Harvardin yliopiston johtama tutkimus tuo lisävalaisua keskusteluun siitä, millä energialähteellä tyydyttyneiden rasvahappojen saantia ruokavaliossa pitäisi korvata.

Tutkimusprojektissa yhdistettiin 11 isoa, 1960-1980 -luvuilla kerättyä seuranta-aineistoa Euroopasta ja Yhdysvalloista. Suomesta mukana olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Autoklinikka- ja Syövänehkäisytutkimukset.

Tutkimusaineistoihin kuului yhteensä lähes 350 000 yli 35-vuotiasta henkilöä, joista 71 prosenttia oli naisia. Osallistujia seurattiin 4-10 vuotta. Seuranta-aikana todettiin 5 249 sepelvaltimotautitapahtumaa sekä 2 155 sepelvaltimotautikuolemaa.

Sepelvaltimotautikuolemien riski pieneni 26 prosenttia

Ruuan koviksi rasvoiksi kutsutut tyydyttyneet rasvahapot suurentavat veren kolesterolipitoisuutta ja lisäävät siten sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Aineistosta selvitettiin, miten sepelvaltimotaudin riski muuttui, jos ruokavaliossa vähennettiin tyydyttyneitten rasvahappojen saantia ja korvattiin se vastaavalla energiamäärällä monityydyttämättömiä rasvahappoja, kertatyydyttämättömiä rasvahappoja tai hiilihydraatteja.

Hyödyllisimmäksi osoittautui tyydyttyneiden rasvahappojen korvaaminen monityydyttämättömillä rasvahapoilla. Sepelvaltimotautitapahtumien riski pieneni 13 prosenttia ja sepelvaltimotautikuolemien riski 26 prosenttia, kun viisi prosenttiyksikköä kokonaisenergian tyydyttyneistä rasvahapoista korvattiin monityydyttämättömillä rasvahapoilla.

Kertatyydyttämättömillä rasvahapoilla korvaaminen ei vaikuttanut riskiin. Hiilihydraateilla korvaaminen lisäsi sepelvaltimotautitapahtumien riskiä seitsemän prosenttia, mutta sepelvaltimotautikuolemiin sillä ei ollut vaikutusta.

Analyysi ei anna tietoa transrasvahappojen vaikutuksista, koska luotettavia tietoja niiden saannista seurannan aikana ei ollut käytettävissä.

Suomessa monityydyttämättömien rasvojen saanti liki tuplaantunut 40 vuodessa

Tulos on sopusoinnussa aiempien eri tutkimuksista peräisin olevien havaintojen kanssa. Jo 50 vuotta sitten osoitettiin, että monityydyttämättömät rasvahapot alentavat veren kolesterolitasoa.

Myös siitä on vakuuttavaa näyttöä, että veren kolesterolipitoisuuden alentaminen muun muassa ruokavalion ja lääkkeiden avulla pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Suomessa tyydyttyneiden rasvojen saanti on pienentynyt 1960-luvun lopulta noin kuusi prosenttiyksikköä energiasta ja monityydyttämättömien noussut noin kolme prosenttiyksikköä energiasta eli miltei kaksinkertaistunut. Hiilihydraattien osuus on pysynyt jokseenkin samana.

Työikäisen väestön sydän- ja verisuonitautikuolemien määrä on laskenut samana aikana noin 80 prosenttia. Suomessa rasvojen kokonaissaanti on hyvällä tasolla, mutta öljyjen ja öljypohjaisten rasvojen käyttöä pitäisi lisätä kovien rasvojen sijaan.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake