PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Nettistudio
Haku Verkkouutisista
RSS
Ulkomaat 

Euroopan parlamentti:

"Vedestä kaikille kuuluva perusoikeus"

KALLE SYSIKASKI, 18.3.2009


Euroopan parlamentti vetoaa parhaillaan Istanbulissa koolla olevaan maailman vesifoorumiin sekä EU:n komissioon ja neuvostoon, jotta vedestä saataisiin kaikille ihmisille kuuluva perusoikeus.

Päätöksessään parlamentti sanoo, että nykykehityksen valossa vuonna 2030 lähes 4 miljardia ihmistä asuu alueilla, joissa veteen kohdistuu vakavaa kuormitusta, ja että tänä päivänä lähes 2 ja puolen miljardin ihmisen käytössä ei ole minkäänlaista jätevesihuoltoa.

Parlamentin mielestä veden käytön saamiseksi järkevälle tolalle sille on määriteltävä hintataso, joilla estetään liikakäyttö tietyillä aloilla ja mahdollistetaan infrastruktuurin ylläpito ja parantaminen.

Samalla parlamentti muistuttaa, että veden jakelun vapauttaminen ja sääntelyn purkaminen kehitysmaissa voi näihin toimiin yhdistettyjen tiukkojen sääntelypuitteiden puutteessa johtaa hinnannousuihin tavalla, joka vaikeuttaa veden saattavuutta kaikista köyhimpien osalla.

Suurimmiksi tehokkaan vedenkäytön esteiksi parlamentti luettelee veden heikon poliittisen ja taloudellisen painoarvon, huonon hallinnon, riittämättömät oikeudelliset puitteet sekä avoimuuden puutteen sopimusneuvotteluissa.

Parlamentti muistuttaa, että OECD:n mukaan veden ja jätevesihuollon osuus julkisesta kehitysavusta on vain 9 prosenttia kahdenvälisesti ja 4,5 prosenttia monenvälisestä kehitysavusta, josta vähiten kehittyneet maat ovat saaneet vain 24 prosenttia, vaikka niiden tarve on suurin.

Parlamentin mukaan vettä on pidettävä yleisenä hyödykkeenä, jonka on oltava julkisen valvonnan kohteena silloinkin, kun yksityinen sektori sitä hallinnoi.

Parlamentti korostaa, että vesivarojen hoitoa koskevaan politiikkaan on liitettävä myös kansanterveyden ja ympäristön suojelu ja että vesifoorumin olisi osallistuttava sellaisten strategioiden kehittämiseen, jotka takaavat kaikille veden laadun korkean tason.

Turkki karkotti vesiaktivisteja

Kaksi kansainvälisesti tunnettua vesiaktivistia, saksalainen Ann-Kathrin Schneider ja amerikkalainen Payal Parekh on karkotettu Turkista. Aktivistit kantoivat vesifoorumin kokouspaikan edessä banderolleja, joissa luki "Ei enää riskialttiita patoja" ja huusivat samaa iskulausetta foorumin osanottajille.

Muutamassa minuutissa Turkin turvallisuusviranomaiset nappasivat banderollin ja veivät aktivistit poliisiasemalle. Siellä Parekhia ja Schneideria pyydettiin allekirjoittamaan lausuma, jota ei suostuttu kääntämään heille ymmärrettävälle kielelle.

Kun pidätetyt kieltäytyivät allekirjoittamasta, heidät vietiin sairaalan ja toisen poliisiaseman kautta Istanbulin lentokentälle ja lähetettiin takaisin kotimaihinsa.

Maailman vesifoorumi järjestetään nyt viidennen kerran. Se pyrkii tuomaan maailman valtioita ja eri toimijoita yhteen vesipolitiikkaa pohtimaan. Foorumi pyrkii myös saamaan vesikysymykset nykyistä vahvemmin osaksi kansainvälistä agendaa.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyToimitusPalautelomake