Somalit ovat Suomen suurin pakolaisryhmäTilastojen valossa somalit ovat Suomen suurin pakolaisryhmä. Se voidaan kooltaan rinnastaa vanhoihin etnisiin vähemmistöihin, romaneihin ja saamelaisiin, arvioi ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä avatessaan tiistaina Somalifoorumin Helsingissä.


Somalien ja viranomaisten neuvottelupäivän tavoitteena on löytää keskustelukanavia viranomaisten ja Suomessa asuvien somalien välille. Päivän aikana keskitytään kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat työllistyminen, koulutus ja perheiden hyvinvointi.

Seppälä uskoo, että somaliryhmä tulee säilymään suurena huolimatta joskus mahdollisesti tapahtuvasta paluumuutosta.

Suomessa asuu tällä hetkellä tilastojen mukaan 5020 somalia ja osa vielä odottaa turvapaikkapäätöstä. Uusien tulijoiden määrä on selvästi vähentynyt, mutta somalien määrä kasvaa vielä ainakin perheenyhdistämisten kautta, ulkomaalaisvaltuutettu selvitti.

Etninen vähemmistö

Pakolaisten ongelmista ja heitä koskevasta hallinnosta on Suomessa keskusteltu perusteellisesti siitä lähtien, kun vietnamilaiset venepakolaiset kulkeutuvat eri puolille maailmaa.

Viime vuosina uudeksi keskustelun aiheeksi on tullut etnisten vähemmistöjen asema eri maissa. Maahanmuuton ja pakolaisuuden seurauksena syntyy myös uusia vähemmistöjä, Seppälä selvitti.

Lukumäärä ei ole ainoa tärkeä tekijä. Vahva vanha vähemmistö ovat esimerkiksi tataarit Suomessa. Yhteisö käsittää noin 900 jäsentä. Se täyttää tutkijoiden nykyisin asettamat vähemmistöjen määritelmät. He vaalivat omaa kieltään ja kulttuuriaan. Heillä on oma yhteisö, joka keskittyy islamilaisten seurakunnan ympärille.

Seppälän mukaan on aihetta ennakoida tilannetta, jolloin myös somalit muodostavat maassa pysyvästi asuvan ja omaa kulttuuriaan vaalivan vähemmistön.
- Siihen menee vielä aikaa, mutta aika on toisaalta keskustelulle kypsä.

40 somaliyhdistystä

Seppälän laskujen mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 40 somalien yhdistystä.
- Tarvitaan siis yhdistysten välistä yhteistyötä, ulkomaalaisvaltuutettu painotti.

Seppälä pitää tärkeänä sellaisen somaliyhteisön luomista, joka ylläpitää omaa kulttuuriaan ja omaksuu myöskin suomalaisen kulttuurin. Se huolehtii omista jäsenistään ja sillä on omat yhteisesti hyväksytyt edustajansa keskusteltaessa viranomaisten ja yhteiskunnassa vaikuttavien eri tahojen kanssa.

Somalien puheenvuoron käyttänyt Abdullah Mohamed Mohamud toivoi, että tilaisuuden myötä somalit löytäisivät yhteisiä näkökulmia Suomessa elämiseen liittyvissä asioissa.

Mohamudin listalta löytyivät myös toiveet siitä, että päivä osoittaisi somalien haluavan olla suomalaisen yhteiskunnan aktiivisia jäseniä.

Somalifoorumiin osallistui noin 150 henkilöä. Päivä on ensimmäinen näin laaja tilaisuus, joka on järjestetty vain yhdelle maahanmuuttajaryhmälle.

STT-IA
12.9.1997


AJASSA -SIVULLE