Viikon varrelta - politiikkaa lyhyesti


Lipponen lupasi korotuksen peruspäivärahaan

Työttömien peruspäivärahaan tulee korotus vastoin hallituksen aiempia säästöpäätöksiä. Pääministeri Paavo Lipponen ilmoitti eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että hallitus on valmis toteuttamaan eduskunnan tahdon. Lipposen mukaan päivärahan korotus ratkaistaan elokuun budjettiriihessä.

Kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat vaatineet työttömyysturvan peruspäivärahan korottamista. Samalla Lipponen tuki valtiovarainministeri Sauli Niinistöä siinä, että päivärahan korotuksista valtiontalouteen syntyvä aukko paikataan säästämällä jostain muualta.

Lipponen ei ottanut kantaa siihen, mistä korvaava rahoitus haetaan. Hän totesi vain, että verotuksen kiristys ei tule kysymykseen.

Niinistö nosti esille kysymyksen, onko työttömyysturvan välttämättä oltava sidoksissa palkkojen kehitykseen vai voitaisiinko se sitoa elinkustannusten kehitykseen. Hän sanoi, että asiaa joudutaan miettimään budjettiriihessä.

Lipponen ei ottanut myöskään kantaa Niinistön ehdotukseen, jonka mukaan vastaava säästö otettaisiin poistamalla koulutuksessa olevilta työttömiltä matka- ja ateriakuluihin tarkoitettu 30 markan päivittäinen ylläpitokorvaus.

Myöskään Niinistön ehdotuksen aiemmin päivällä suoralta kädeltä alas ampunut työministeri Liisa Jaakonsaari (SDP) ei ryhtynyt nyt kinaamaan asiasta.

Hallitus on aiemmin päättänyt, että työttömyysturvan peruspäiväraha jäädytetään vuoden loppuun 1999 asti. Päivärahan määrä on ollut vuodesta 1995 118 markkaa, se on veronalaista tuloa.


Mönkäre: EU-sosiaaliturvalle sitovat rajat

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen (SDP) mielestä EU-lainsäädännössä olisi pitänyt taata sitovat sosiaaliturvan vähimmäisetuudet jo ennen talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkamista.

Mönkäre sanoi tiistaina Maarianhaminassa Pohjolan sosiaalidemokraattien Itämeri-konferenssissa, että EU ei ole keskustellut riittävästi sosiaalisen dumppauksen mahdollisuudesta eli siitä, että jotkut maat pyrkisivät kilpailemaan heikentämällä sosiaaliturvaansa.

- Tilanne voi merkitä ydinryhmän ja ulkopuolisten maiden välisen jaon merkityksen syventymistä. Tämä ei saa tapahtua sosiaaliturvan kustannuksella eikä johtaa sosiaaliseen devalvaatioon, Mönkäre sanoi.

Mönkäreen mielestä EMU:n kolmanteen vaiheeseen liittyy kansalaisten mielissä epävarmuutta, joka koetaan nimenomaan epävarmuutena sosiaalisesta kehityksestä ja tulonjaosta.

Mönkäre uskoi, että tulevaisuudessa EU:ssa mennään lainsäädäntöön, joka turvaa sosiaaliturvan vähimmäisetuudet kaikkia sitovasti.


MTK:n Nevala rökitti ympäristöministeriötä

MTK:n toiminnanjohtajan Markku Nevalan mielestä ympäristöministeriön toimet ovat usein ristiriidassa maatalouspolitiikan linjan kanssa. Nevalan mukaan ministeriö katsoo asioita liian yksipuolisesti. Hänen mukaansa ympäristölainsäädännöstä voi tulla ylimääräinen ja vakava kilpailuhaitta suomalaisille viljelijöille.

Nevala sanoi tiistaina, että nitraattidirektiivin luonnos on tuorein esimerkki komentolinjasta, joka uhkaa viljelijöitä. EU-direktiivi määrää karjanlannan typen määräksi vuoden 2003 loppuun mennessä 170 kiloon hehtaaria kohden. Ympäristöministeriö esittää kokonaistasoksi 90 kiloa.


Nikula: Presidentin valtaoikeuksia ei leikata

Kansanvaaleilla valitun presidentin valtaoikeuksia ei voi merkittävästi leikata nykyisestään, sanoo perustuslakikomitean puheenjohtaja Paavo Nikula. Hän arvioi tiistaina sanomalehti Ilkan haastattelussa, ettei presidentin valtaoikeuksiin tehdä mainittavia muutoksia valmisteltavassa perustuslakiuudistuksessa.

Presidentin aseman säilyttämistä Nikula perustelee kansanvaalilla. Kun kansa valitsee suoraan sekä tasavallan presidentin että eduskunnan, ei toiselle instituutiolle voi antaa valtaa toisen yli. Nikulan johtama perustuslakikomitea saa näillä näkymin työnsä valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.


Uosukainen arvosteli kansanedustajien P-Korean matkaa

Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen (kok) arvosteli maanantaina kansanedustajien äskeistä Pohjois-Korean matkaa. Uosukainen sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen lounastilaisuudessa, että matka ei ollut "siitä onnistuneesta päästä".

Uosukainen perusteli kuitenkin valtuuskunnan päästämistä matkalle sillä, että asia oli ollut pitkään vireillä. Hän kertoi myös, että matkalle oli saatu ulkopoliittisen johdon hyväksyntä. Samalla Uosukainen korosti, että kysymyksessä ei ollut eduskunnan virallinen valtuuskunta, vaan ystävyysryhmän valtuuskunta, mikä on selvästi eri asia.

Siitäkin huolimatta asiaa harkittiin Uosukaisen mukaan pitkään kansliatoimikunnassa, eikä matka toteutunut ensimmäisellä yrittämällä.

- Sinne on toki kutsuttu (virallista valtuuskuntaa) montakin kertaa, mutta siihen ei ole suostuttu, Uosukainen sanoi.

Kansanedustaja Matti Vähänäkin (SDP) johtama kansanedustajaryhmä palasi Pohjois-Koreasta sunnuntain vastaisena yönä. Pohjois-Koreassa juhlittiin juuri ennen suomalaisten tuloa edesmenneen johtajan Kim Il Sungin syntymän muistojuhlaa.
- Myöhästyivät ainakin juhlapäivästä, ja se oli minusta ihan oikein, Uosukainen totesi.

Koonnut: IA
25.4.1997


POLITIIKKA -SIVULLE