Viikon verovinkki

Veroja ei yleensä kannata täydentää


Veronmaksaja voi täydentää vuonna 1996 maksettuja veroja maaliskuun loppuun saakka. Mikäli vuonna 1996 maksetut verot ja vuoden 1997 alussa maksettu täydennysvero eivät riitä tulojen perusteella määrättäviin lopullisiin veroihin, verottaja maksuun panee jäännösveron.

Kyseiselle jäännösverolle verottaja määrää kahden prosentin suuruisen koron. Veron ja koron eräpäivät joulukuussa 1997 ja helmikuussa 1998. Korko lasketaan huhtikuun alusta joulukuussa olevan ensimmäisen erän eräpäivään.

Korkoa ei kuitenkaan joudu maksamaan, jos koron määrä on alle sata markkaa. Tämä merkitsee sitä, että jos jäännösveron määrä on alle 7500 markkaa, veronmaksaja ei joudu maksamaan jäännösveroista korkoa.

Tämän takia useimpien veronmaksajien ei kannata maksaa täydennysveroa, sillä heidän jäännösverojensa määrä jää alle mainitun 7500 markan. Niiden veronmaksajien, jotka laskevat jäännösverojen menevän yli 7500 markan, kannattaa ennen täydennysveron maksamista verrata rahalla olevaa vaihtoehtoista tuottoa korkoon, jonka verottaja perii.

Oppaissa virhe

Sekaannusta ja väärinkäsityksiä voi aiheuttaa se, että verovelvollisille lähetetyissä veroilmoituksen täyttöoppaissa kerrotaan, että verottajan perimä korko olisi neljä prosenttia.

Oppaita painettaessa tieto piti paikkansa, mutta viitekorko jonka perusteella korko lasketaan, laski vuoden alussa kaksi prosenttia. Tämän takia verottajan määräämä korko veroille on vain kaksi prosenttia.

Veronmaksajain Keskusliitto, Verotieto Oy
24.2.1997


TALOUS -SIVULLE