Suomessa kasvu jatkuu varsin vahvana ja työllisyys paranee

Merita: Aasian talouskriisi leikkaa maailman talouskasvua prosenttiyksikölläMerita-pankki uskoo Suomen talouskasvun jatkuvan varsin vahvana myös tänä vuonna, vaikka kasvu hidastuu viime vuodesta. Taloutta piristävät erityisesti rakennusalan toipuminen ja kotimaisen kysynnän nousu. Tämä näkyy työllisyyden tuntuvana paranemisena.


Pankin arvion mukaan työllisten määrä lisääntyy tänä vuonna runsaalla 50 000:lla. Viime vuonna lisäys oli noin 40 000.

Meritan pääekonomisti Juha Ahtola sanoi pankin näkevän Aasian talouskriisin vaikutukset maailmantalouteen hieman muita synkempänä. Hänen mukaansa kerrannaisvaikutuksineen Aasian kriisi hidastaa maailman talouden kasvua noin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Ahtolan mukaan Suomen tilannetta korjaavat Euroopan talouskasvun nopeutuminen ja kotimaisen kysynnän kasvu.

Tänä vuonna kokonaistuotannon arvioidaankin lisääntyvän 4,2 prosentilla viime vuodesta. Ensi vuonna kasvu hidastuu 3,2 prosenttiin. Ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto nousi viime vuonna noin 5,4 prosenttia.

Ekonomisti Reijo Heiskasen mukaan tämän vuoden ennustelukuja ei ole muutettu, mutta tämä johtuu vain siitä, että syksyllä viime vuoden kasvun ei odotettu yltävän toteutuneeseen ja tämä vaikuttaa tämän vuoden lukuihin.

Maltillista korkopolitiikkaa

Ahtolan mukaan Aasian talouskriisi vaimentaa yleisesti hintojen nousupaineita ja maiden keskuspankit voivat harjoittaa maltillista korkopolitiikkaa. Hän huomautti, että keskuspankkien ei kuitenkaan tarvitse yleisesti lähteä tukemaan talouskasvua korkojen laskulla.

Euro-alueella kuten Suomessa hienosäätö tapahtuu päinvastoin hieman ylöspäin, sillä Euroopan yhteisen ohjauskoron odotetaan olevan noin 3,75 prosenttia, kun EMU-aika alkaa ensi vuoden alussa. Nyt suomalaisiin markkinakorkoihin vaikuttava huutokauppakorko on 3,5 prosenttia.

Suomessa inflaatiopaineita madaltaa myös vuoden lopussa solmittu kaksivuotinen tuloratkaisu. Ahtolan mukaan alkuvuodesta tullaankin näkemään korkeimmat inflaatioluvut seuraavaan pariin vuoteen. Silloin kuluttajahintojen nousu yltänee 2,5 prosenttiin.

Työllisyyden tuntuva parantuminen laskee työttömyysprosentin tänä vuonna noin 13:een ja ensi vuonna noin 12 prosenttiin.

Valtion talous ei korjaannu ilman leikkauksia

Meritan ekonomistien mukaan valtion talouden ongelmat eivät ratkea ennustetulla pidemmän ajan noin 3 prosentin kasvuvauhdilla, vaan alijäämän poistamiseen tarvitaan uusia säästöjä.

Vaikka lähivuosien tilanne voi tuntua auvoiselta kriisivuosien jälkeen, liialliseen hyvän olon tunteeseen ei ole varaa tuudittautua, he muistuttavat.

STT-IA
16.1.1997


TALOUS -SIVULLE