EU:n jäsenehdokkaat huolissaan laajentumisen aikataulusta


Euroopan unioniin pyrkivät kuusi jäsenehdokasmaata ovat tulossa kärsimättömiksi laajentumisneuvottelujen hitaudesta. Neuvottelujen piti alkaa toden teolla jo 10. marraskuuta, mutta hakijamaiden mielestä todellista kehitystä ei ole tapahtunut.


EU:n huippukokous joulukuussa 1997 päätti, että jäsenyysneuvottelut aloitetaan Tshekin, Viron, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Kyproksen kanssa.

Laajentuminen itää ei ole vaarassa, mutta on mahdotonta päättää jostakin tarkasta päivämäärästä, laajentumisneuvotteluja EU:n puolelta johtava Nikolaus van der Pas kertoi Prahassa äskettäin.

- Jos löisin kiinni tietyn päivämäärän, pitäisi minun osoittaa se mahdolliseksi kertomalla kaikkien eri ehdokasmaiden valmius liittyä unioniin aste asteelta, hän sanoi.

- Tämä on mahdotonta, koska meillä ei ole tällaista kokonaiskuvaa vielä. Näyttää kuitenkin selvältä, ettei laajentuminen tapahdu ennen vuotta 2002, sillä molemmilla osapuolilla on vielä paljon tehtävää.

Hakijat arvostelevat

Jäsenehdokkaat eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä hankkeen vauhtiin. Niin Puola kuin Unkarikin ovat äskettäin todenneet olevansa valmiita jäsenyyttä varten vuonna 2002 tai viimeistään 2003. Unkari on lisäksi arvostellut kovin sanoin EU:ta siitä, ettei se ole asettanut laajentumiselle tarkkaa päivämäärää.

- Minun on sanottava, että aikataulu on tarpeen, jotta maat voisivat toteuttaa kaikki EU:n vaatimukset. Ilman aikataulua se on mahdotonta, sanoi Unkarin pääministeri Viktor Orban tiistaina.

Hänen mukaansa EU on tarjoamassa nykyisestä poikkeavia jäsenyysehtoja hakijamaille.
- EU ei todennäköisesti ole valmis tarjoamaan työvoiman vapaata liikkuvuutta, joka on unionin päätavoite, Orban sanoi. Unkarille ja muille hakijamaille ei hänen mukaansa myöskään myönnetä samoja maataloustukiaisia kuin nykyisille jäsenmaille.

- En voi sanoa, että tämä olisi lopullinen kanta... mutta on olemassa voimakkaita mielipiteitä siitä, että maatalouspolitiikassa pitäisi olla ero vanhojen ja uusien jäsenten välillä.

Ei hidastella

EU:n huippukokous joulukuussa 1997 päätti yksiselitteisesti aloittaa laajentumisen, van der Pas sanoi ja lisäsi, "en voi kuvitella, että tämä hanke voitaisiin keskeyttää kokonaan tai sitä voitaisiin lykätä enemmän kuin on tarpeen".

Hän viittasi "ehdokasmaiden kärsimättömyyteen" ja "EU:n päättämättömyyteen" ja tähdensi, että "liian paljon painoa pannaan siihen vuoteen, jolloin uudet maat tulevat unioniin".

Van der Pasin mukaan EU:lla on oikeus ja velvollisuus vaatia, että uudet jäsenmaat valmistautuvat liittymään unioniin sellaisena kuin se on.
- Jäsenehdokkaat liittyvät vasta sitten, kun ne ovat valmiita, hän tähdensi. Mutta samalla hän myönsi, että myös EU:lla on vielä paljon töitä ennen kuin laajentuminen on todellisuutta.

Liittymisneuvotteluihin pyrkivä Latvia saa tukea EU:n parlamentilta

EU:n parlamentti kiirehtii jäsenyysneuvottelujen aloittamista myös Latvian ja Liettuan kanssa. Parlamentti keskusteli niiden sekä Slovakian, Bulgarian ja Romanian jäsenyyshakemuksista keskiviikkona illalla.

Parlamentin lausuntoa valmistellut ulkoasianvaliokunta liputtaa mietinnössään erityisesti Latvian neuvottelujen puolesta. EU:n neuvostoa ja komissiota pyydetään "painokkaasti toimimaan jäsenyysneuvottelujen aloittamiseksi viivytyksittä".

Baltian maista vain Viro on hyväksytty niiden kuuden maan joukkoon, jotka neuvottelevat nyt jäseneksi pääsystä EU:n seuraavassa laajentumisvaiheessa.

Toiveet pääsystä kärkijoukkoon vahvistuivat Latviassa sen jälkeen kun EU:n komissio lupasi lokakuussa, että neuvottelut Latvian kanssa voitaisiin aloittaa ensi vuoden loppuun mennessä, jos talouden kehitys jatkuu hyvänä.

Ulkosuhteista vastaava komissaari Hans van den Broek sanoi parlamentin keskustelussa, että Latvian talouden vakautta tulisi vielä parantaa.

Hän näki korjaamisen varaa myös yritysten toimintamahdollisuuksissa ja rahoitussektorilla. Parlamentin valiokunta vaatii mietinnössään myös Liettuan jäsenyysprosessin nopeuttamista, mutta ei niin painokkaasti kuin Latvian osalta. Neuvottelujen aloittamista toivotaan epämääräisemmin "lyhyen ajan sisällä".

STT-JHL
4.12.1998


ULKOMAAT -SIVULLE