Häkämies ei laajentaisi Europolin tehtäviäSisäministeri Kari Häkämies (kok.) ei laajentaisi Euroopan poliisiviraston (Europol) tehtäviä nykyisestä. Hänen mukaansa toimintaa tulisi kehittää nykyisen toimivallan puitteissa.


Häkämies puhui torstaina Hollannin Haagissa Europolin aloittaessa täysimääräisesti toimintansa.

- Europolin nykyinen mandaatti on jo erittäin vaativa ja haasteellinen. Mielestäni Europolin toimintaa tulisikin kehittää ja syventää nykyisen toimivallan puitteissa ennen kuin sen tehtäväalueen laajentamista harkitaan, Häkämies painotti.

Suomen tavoitteena on Häkämiehen mukaan valmistella oman puheenjohtajakautensa aikana mahdollisimman konkreettinen ehdotus neuvoston päätökseksi siitä, miten Europolin toimintaa käytännössä seuraavien vuosien aikana kehitetään.

- Tutkimme myös mahdollisuutta, onko tarpeen joiltakin osin uudistaa Europolin yleissopimusta, Häkämies kertoi.

Aloittaminen viivästyi

Europolin yleissopimus allekirjoitettiin vuonna 1995, ja se tuli voimaan viime vuoden lokakuun alusta. Tuolloin yleisesti oletettiin, että Europol pääsisi aloittamaan toimintansa hyvinkin pian yleissopimuksen voimaantulon jälkeen. Toiminnan alkaminen kuitenkin siirtyi lähes vuodella.

- Europolin toiminnan alkamisen viivästyminen on viivästyttänyt myös yhteistyöneuvottelujen aloittamista kolmansien valtioiden ja järjestöjen kanssa. Suomi on omalta osaltaan valmis tekemään voitavansa, jotta sopimusneuvottelut saataisiin pikaisesti käyntiin mm. ensimmäisen aallon hakijamaiden ja Interpolin kanssa, Häkämies sanoi.

Hänen mukaansa Suomen tavoitteena on saada valmiiksi ehdotus neuvoston päätökseksi sopimusneuvotteluiden aloittamisesta lokakuussa pidettävään oikeus- ja sisäasiainministerineuvostoon.

Suomen tavoitteena on myös vahvistaa samanaikaisesti sopimusneuvotteluiden pohjaksi valmisteilla oleva mallisopimus, Häkämies kertoi.

Virasto auttaa rikollisuuden torjunnassa

Europolin tehtävänä on avustaa EU:n jäsenmaita kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Viraston toimialaan kuuluvat mm. laittoman huumausainekaupan, ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, laittoman maahantulon, terrorismin, ihmiskaupan sekä varastettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan estäminen ja torjuminen.

Europolissa työskentelee tällä hetkellä noin 200 henkilöä, joista noin 40 on EU-maiden kansallisia yhdysmiehiä. Yhdysmiesten tehtävänä on vaihtaa rikostiedustelutietoja EU:n jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten kesken.

Europol valmistelee myös selontekoja ja analyyseja, avustaa jäsenmaita käynnissä olevien operaatioiden toteuttamisessa ja järjestää asiantuntijakokouksia jäsenmaiden välisen yhteistyön tehostamiseksi.

ILPO KIURU
2.7.1999


POLITIIKKA-SIVULLE