Euroopan ympäristökeskus selvitti ympäristön tilaaEuroopan ympäristökeskuksen EEA:n raportin mukaan ympäristöhaasteet ovat vuosituhannen vaihteessa liki ennallaan. Osa Eurooppaa koettelevista ympäristöpulmista on yhä vaikeutunut, ja ainakin ilmastonmuutoksen ja jäteongelmien odotetaan edelleen pahentuvan.


Merkittävää edistystä on saatu aikaan lähinnä otsonikerrosta heikentävien aineiden vähentämisessä. Muilla aloilla kehitys on ollut hidasta, vaikka esimerkiksi happamoitumisen ja jokien fosforipäästöjen ehkäisyssä on edetty parempaan suuntaan.

Myönteisinä ilmiöinä mainitaan myös muun muassa luomuviljelyn merkittävä lisääntyminen, tuulienergian tuotannon kasvu ja energiankäytön tehostuminen, pyöräilyn yleistyminen joissakin kaupungeissa sekä valtioiden, kuntien ja yritysten linjaukset kestävän kestävän kehityksen luomiseksi.

Talous kestävää kehitystä vastaan

Eurooppalaisen talouden suuntaukset sotivat kuitenkin yhä kestävää kehitystä vastaan ja muodostavat suurimman esteen ympäristön laadun parantumiselle, toteaa ympäristökeskuksen pääjohtaja Domingo Jimenéz-Beltran raportissa.

Väestömäärän, kansantuotteen ja kulutuksen kasvun ympäristölle aiheuttamaa painetta ei ole kyetty purkamaan. Ympäristönäkökohdat pyritäänkin nyt Amsterdamin sopimuksen perusteella sisällyttämään ympäristöpolitiikan lisäksi myös niihin EU-politiikan osa-alueisiin, jotka tähän asti ovat synnyttäneet vain uusia ja entistä suurempia ympäristöongelmia.

Ensimmäiset alakohtaiset ympäristöstrategiat on määrä hyväksyä joulukuussa Helsingissä pidettävässä EU:n huippukokouksessa.

Jimenéz-Beltran osallistui myös Helsingissä torstaina pidettyyn raportin tiedotustilaisuuteen. Pääjohtaja uskoo, että ympäristöasiat ovat Suomen puheenjohtajakaudella etusijalla.

Hän korosti, että tulevaisuus on nyt tahdosta kiinni, vaikkeivat ympäristön vointia koskevat diagnoosi ja ennuste olekaan hyviä. Keinot tilanteen parantamiseen ovat olemassa, kunhan niihin vain tartutaan.

Lisää tietoa kaikille

Raportissa korostetaan myös, että ympäristön tilaa koskeva tieto on vielä osittain puutteellista ja epäjohdonmukaista. Esimerkiksi päästöjä, ilmanlaatua, kemikaalien myrkyllisyyttä, ympäristön radioaktiivisuutta, teollisuusonnettomuuksia ja vesivaroja koskevaa tietojen keruuta ja vaihtamista pyritään kehittämään.

Lisäksi Euroopan ympäristökeskus painottaa, että kansalaisille tiedottaminen on yhä tärkeämpi ympäristöpolitiikan väline. Esimerkiksi ympäristömerkkien, ympäristövaikutusten arviointien ja ympäristön tilaa kuvaavien indikaattorien avulla voidaan muuttaa kuluttajien käyttäytymistä.

Tavoitteena on esimerkiksi kulutuksen siirtäminen tuotteista palveluihin sekä tuotteiden koko elinkaaren huomioon ottaminen.

EU-maiden lisäksi raportti käsittelee myös yhdentoista jäsenyyttä hakeneen maan tilannetta. Näin ennakoidaan tulevan laajentumisen vaikutusta unionin ympäristöpolitiikkaan.

STT-IKK
2.7.1999


POLITIIKKA -SIVULLE