Verkkouutiset

Sisältö
Etusivu
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysMiljardihanke LEADER+:n määrärahat hakuunMaaseudun monialaiseen kehittämiseen tarkoitetun LEADER+ -ohjelman määrärahojen haku on alkanut. LEADER+ on miljardin markan kehittämisohjelma, jonka piiriin tulee noin miljoona suomalaista.


Maa- ja metsätalousministeriö valitsee Suomen ohjelman toteuttajat lähetettyjen kehittämissuunnitelmien perusteella. Ministeriö laatii ryhmien suunnitelmien pohjalta kansallisen LEADER+ -ohjelman lähetettäväksi EU:n komissiolle elo-syyskuussa.

Komissiolla on viisi kuukautta aikaa hyväksyä Suomen ohjelma, joten ryhmät valitaan aikaisintaan ensi vuoden alussa. Arviolta yli 50 toimintaryhmää pyrkii Suomen LEADER+ -ohjelmaan.

Euroopan unioni myöntää avustusta Suomen LEADER+:aan noin 310 miljoonaa markkaa. Kotimainen julkinen rahoitus on saman verran. Avustuksen lisäksi hankkeessa täytyy olla aina mukana myös hakijan omaa rahaa. Näin LEADER+ tulee noin 900 miljoonan markan ohjelmaksi ja sen piiriin tullee noin miljoona ihmistä.

LEADER+ -ohjelma on yksi EU:n neljästä yhteisöaloiteohjelmasta kaudella 2000-2006. Se tukee maaseudun monialaista kehittämistä, jonka lähtökohtana on paikallisten asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien ideat ja tarpeet. Tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen ja kokeileminen sekä maaseudun asukkaiden, elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten yhteistyö.


Rahoitus pienimuotoista

Maaseudun asukkaat, paikalliset yhdistykset ja yritykset sekä alueen kuntien edustajat muodostavat yhdessä paikallisen toimintaryhmän. Ryhmä järjestäytyy oikeustoimikelpoiseksi yksiköksi, tavallisesti yhdistykseksi, muutamat osuuskunnaksi, siten että se jäsenistöltään edustaa aluetta hyvin.

Paikallinen toimintaryhmä koostuu mahdollisimman laajapohjaisesti alueen eri toimijoista ja sen on toimittava aidosti yhteistyössä. Toimintaryhmä laatii toiminta-alueelleen kehittämissuunnitelman alueensa kehittämiseksi.

Kehittämissuunnitelmassa kartoitetaan alueen kehittämistarpeet, etsitään ratkaisuja ongelmiin ja hyödynnetään vahvuuksia. Käytännössä ryhmä toteuttaa kehittämissuunnitelmansa hankkeiden avulla.

LEADER -rahoitus on pienimuotoista. Rahoitettavia toimia ovat esimerkiksi pienyrityksen perustaminen tai kehittäminen, kurssien järjestäminen, kylien kehittäminen, pienimuotoinen tuotekehittely tai pienyritysten tuotteiden yhteismarkkinointi. Perusmaataloutta ei rahoiteta.

Myös kansainväliset hankkeet ovat mahdollisia, jolloin yhteistyökumppanina on vastaavanlainen toisen Euroopan maan ryhmä. Rahoitettavien hankkeiden on kuitenkin toteutettava ryhmän laatiman kehittämissuunnitelman tavoitteita.

Mukaan haluavien paikallisten toimintaryhmien on toimitettava kehittämissuunnitelmansa maa- ja metsätalousministeriöön heinäkuun 17. päivään mennessä.

IKK
2.6.2000


Politiikka -sivulle