Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysHyvinvointiklusterin hyödynnettävä informaatioteknologiaaHyvinvointiklusterin tulevaisuutta ja kansainvälistymistä pohdittiin Koulutusohjelma 2000 mukaisen seminaarisarjan avauksessa. Hyvinvointiklusterin työllistämismahdollisuuksien nähtiin olevan kansainvälistymisessä ja informaatioteknologian hyödyntämisessä.


Suomen hyvinvointiklusterin kansainvälistämisen strategioita käsittelevä seminaarin pidettiin viime keskiviikkona Helsingissä. Seminaarin tavoitteena oli herättää keskustelua eri alueilla kehitettävistä avainklustereista ja niiden kansainvälistämisen tukipalveluista.

Se oli samalla pilottiseminaari käynnistettävässä Koulutusohjelma 2000 mukaisessa seminaarisarjassa. Seminaarin avasi työministeri Tarja Filatov.


Hyvinvointiklusteri työllistää kansainvälistymällä

Finpron toimitusjohtaja Seppo Härkönen korosti avaussanojensa yhteydessä kansainvälistymistä sekä informaatioteknolgian merkitystä hyvinvointiklusterin kehityshankkeissa.

Hyvinvointiklusterin työllistämispotentiaali kasvaa väestörakenteen muuttuessa. Lisäksi hyvinvointiklusterin työllistämismahdollisuudet kasvavat kansainvälistymisen edetessä sekä informaatioteknologian hyödyntämisellä.

Uusia mahdollisuuksia löytyy mm. hyvinvointiteknologian ja palvelujen piiristä. Mahdollisuudet eivät rajaudu ainoastaan kaupunkiseuduille vaan joissakin hyvinvointipalveluissa mahdollisuuksia tarjoutuu myös maaseutualueille, esimerkiksi yhdistettynä matkailun kehittämiseen.


Hyvinvointiklusteri tarvitsee veturiyrityksiä ja tuotteistamista

Hyvinvointiklusterissa tarvitaan kuitenkin veturiyrityksiä, joiden keskeinen rooli on tuoteosaamisessa ja markkinointikanavien hyödyntämisessä.

Veturiyritysten vähäisyys on katsottu puutteeksi hyvinvointiklusterissa ja eräissä muissa potentiaalisissa avainklustereissa. Ne voisivat vetää pk-yrityksiä mukaan kansainvälistymisprosessiin ja vientiin.

Seminaarissa aihetta mm. tuoreen tutkimuksen valossa tarkastelleet tutkijat painottivat eri alueilla kehitettävän hyvinvointiklusterin potentiaalisten tuotteiden ja tuoteperheiden edelleen määrittämistä sekä niiden yhteismarkkinointia.

Ylitarkastaja Petri Lehto kauppa- ja teollisuusministeriöstä korosti vientitoiminnan tarvitsevan myös viennille suotuisaa ilmapiiriä.

-Vientitoiminnan syntyminen edellyttää vientiin kannustavaa toimintaympäristöä ja, vielä yleisemmin, hyvinvointialan yrittäjyyttä kannustavan ilmapiirin luomista kotimarkkinoille, Lehto sanoi.

Julkisella sektorilla on ratkaiseva rooli markkinoiden synnyttämisessä ja tuotteistamisen edistämisessä mm. ostopalvelutoiminnan kautta, kun se keskittyy laatukriteerien ja pelisääntöjen kehittämiseen.


Tutkimus- ja oppilaitokset avainasemaan pk-sektorin kansainvälistämisessä

Seminaarissa todettiin, että osaaminen ja nykyinen palvelu- ja tietoliikenneinfrastruktuuri ovat vahvuuksia, joiden varassa hyvinvointiklusteria on kehitettävä. Uutta tietoa luovilla ja niitä soveltavilla osaamiskeskuksilla on tärkeä rooli hyvinvointiklusterin osaamispääoman edelleen kartuttamiseksi.

Seminaarin taustalla on tutkimushanke "Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa". Siinä on identifioitu kehitettäviä avainklustereita ja niiden kansainvälistämisen tukipalvelujen kehittämistarvetta Suomessa.

Tutkimuksen tehnyt Yrjö Myllylä Oy Aluekehitys RD:stä toteaa, että tutkimuksen mukaan yksi painopistealue klusterin kansainvälistämisessä on tutkimus- ja oppilaitosten yritysyhteistyömallien kehittäminen.

Uutta tutkimus- ja muuta tietoa voidaan soveltaa yrityksissä. Lisäksi tutkimus- ja oppilaitoksiin saadaan tietoa koulutustarpeista.

Maaseutualueiden olisi erittäin tärkeää hyödyntää kaupunkialueilla olevia osaamiskeskuksia, kuten tutkimus- ja oppilaitoksia. Lisäksi olisi pyrittävä tuomaan omaa osaamistaan valituilla aloilla esiin.

Aluetason toteutus jatkuu koulutusohjelman toteuttamisella

Seminaarissa käsiteltiin tutkimushankkeen pohjalta luotua Koulutusohjelma 2000:ta. Sen mukaan lähivuosina on tarkoitus tukea alueilla tapahtuvaa kehittämistyötä mm. seminaarisarjan toteutuksella.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa kehityshankkeissa työskentelevä fil. tri Osmo Kuusi Sitrasta korosti tutkimushankkeen tulosten hyödyntämiseksi suunnitellun koulutusohjelman roolia tärkeänä välineenä käydä keskustelua avainklustereista eri alueilla.

Lisäksi hankkeessa välitetään tulevaisuuden annakoinnin välineitä eri alueilla toimivien hankkeiden käyttöön.

VT
17.3.2000


Politiikka -sivulle