Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKansalaiset näkevät puutteita lakien tuomassa turvassaVain kolmasosa kansalaisista uskoo, että lainsäädäntömme antaa riittävän turvan. Tämä selviää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keskiviikkona julkistamasta tutkimuksesta.


40 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, ettei lainsäädäntö takaa riittävästi yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.

Puutteita nähtiin rikosten uhrien oikeuksissa ja suojassa, omaisuuden suojassa sekä poliisien valtuuksissa. Neljäsosa vastaajista ei osannut tai halunnut antaa arviotaan.

Erikoistutkija Marjukka Litmalan mukaan kansalaisten yleisarviot Suomen oikeusjärjestyksestä olivat kuitenkin myönteiset. Neljä viidestä vastaajasta arveli, että lain suomia etuja ja oikeuksia käytetään väärin.

Litmalan mukaan kansalaiset epäilevät väärinkäytöksistä poliittista ja taloudellista valtaa käyttäviä. Toinen suuri epäiltyjen ryhmä olivat sosiaaliturvan väärinkäyttäjät.


Varattomat ilman apua

Yli puolet vastaajista arvioi, että kaikki tai suurin osa kansalaisista saa lakimiesapua. Ulkopuolelle jäävien arveltiin olevan huono-osaisia, pienituloisia, varattomia ja syrjäytyneitä.

Noin joka kymmenes kansalainen oli harkinnut lakimiehen puoleen kääntymistä tai tehnyt sen oikeusongelman takia kahden viime vuoden aikana. Oikeusongelmien määrä ei ole muuttunut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana.

Joka kolmas oikeusongelman kohdanneesta oli antanut asian kokonaan lakimiehen hoidettavaksi. Sen sijaan yli puolet hoiti asian yksin, mutta kysyi ehkä neuvoa poliisilta, sosiaali- tai veroviranomaisilta, kuluttaja-asiamieheltä, kuluttajaneuvojalta tai asianajajalta.

- Vain harva jätti ongelman kokonaan hoitamatta, Litmala sanoo.

Asiakkaat olivat tyytyväisiä lakimiehiltä saamaansa palveluun. Jopa 90 prosenttia piti lakimiestä asiantuntevana, huolellisena ja asiakkaan käsitykset huomioon ottavana. Neljä viidestä piti maksamaansa palkkiota kohtuullisena. Enemmistö oli tyytyväinen myös ongelman ratkaisuun.


Sananvapaus toimii

Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu vähintään riittävän hyvin.

Selkeän enemmistön mielestä myös oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon toteutuu melko hyvin. Vain joka kymmenes epäili, ettei sananvapaus toteudu.

Suomalaisten oikeusturvaa pidettiin kansainvälisesti verrattuna varsin hyvänä.

Kansalaisarvioita oikeusongelmista ja oikeudellisista oloista -tutkimukseen haastateltiin 1 976:ta Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä keväällä 1999.

Tutkimus on osa laajempaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Oikeusolot-hanketta, jonka tavoitteena on antaa joka toinen tai joka kolmas vuosi yleiskuva Suomen oikeudellisista oloista.

STT-IA
1.9.2000


Kotimaa -sivulle