Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysSAK rakentaisi tietoyhteiskuntaaSAK esittää keskiviikkona valtioneuvostolle jättämässään kirjelmässä neljän kohdan toimintaohjelmaa tietoyhteiskunnan edistämiseksi. Listalla ovat koulutus, laajakaistaverkon rakentaminen, tietotekniikan hankinnan verohelpotukset sekä tietoyhteiskunnan teemavuosi.


SAK sanoo olevansa huolissaan Suomen kilpailukyvystä tietoyhteiskuntakehityksen suhteen ja toteaa, että uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotolla ja sen hyödyntämisellä on keskeinen merkitys Suomen talouskehitykselle.

- Vaikka Suomi on monilta osin tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaita, on jo nähtävissä merkkejä kehitystä hidastavista tekijöistä.

- Tällaisia ovat mm. suuret erot uuden tieto- ja viestintätekniikan sekä tietoverkkoyhteyksien yleisyydessä eri väestöryhmien ja alueiden välillä ja puutteet työntekijöiden jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksissa, SAK sanoo.

Järjestö muistuttaa Ruotsissa ryhdytyn merkittäviin tietoyhteiskuntakehitystä edistäviin toimenpiteisiin. Valtio on Ruotsissa mukana rakentamassa koko maan kattavaa laajakaistaverkkoa ja se on tukenut kansalaisten tietokonehankintoja.

- Jotta Suomi olisi tietoyhteiskuntakehityksessä jatkossakin kilpailukykyisellä tasolla myös naapurimaamme suhteen, olisi SAK:n mielestä nyt syytä ryhtyä pikaisesti toimeen, järjestö sanoo.

SAK esittääkin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan suunnattujen määrärahojen lisäämistä lisäkoulutukseen ja työssä oppimiseen.

Järjestö viittaa Tilastokeskuksen työnantajakyselyyn ja tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan kesäkuussa julkistettuun raporttiin, joiden mukaan koulutuksella on merkittävä osuus työllistymisessä.

SAK lisäisi myös työnantajien velvoitteita ja kannusteita koulutukseen sekä kehittäisi koulutusvakuutusjärjestelmää helpottamalla työttömien hakeutumista ammatilliseen koulutukseen ja varaamalla riittävät voimavarat työssäkäyvien omaehtoiseen aikuiskoulutukseen.

Niin ikään järjestö edistäisi kansalaisten omaehtoista uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää koulutusta kasvattamalla vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnattuja tietoyhteiskuntahankkeisiin varattuja valtionavustuksia.


Laajakaistaverkkoon yhteiskunnan rahoitusta

Kirjelmässään SAK pitää koko maan tasapainoisen kehityksen kannalta tärkeimpänä aluepoliittisena toimenpiteenä tällä hetkellä nopeiden tietoliikenneyhteyksien saattamista yritysten ja kansalaisten ulottuville koko maahan.

- Tämä edellyttää SAK:n mukaan laajakaistaverkon rakentamista kaikkiin Suomen kuntiin ja asutuskeskuksiin. Tätä Suomen kansantalouden kilpailukyvyn ja tasapainoisen alueellisen kehityksen kannalta keskeistä hanketta ei voi jättää pelkästään telealan yritysten hyväntahtoisuuden varaan, SAK sanoo vihjaten tarpeeseen tukea hanketta myös yhteiskunnan varoin.

SAK haluaisi myös selvittää verotukselliset keinot tietotekniikan ja verkkoyhteyksien hankkimisen helpottamiseksi. Kirjastoille ja kouluille kirjelmässä halutaan lisäksi taata riittävät resurssit uuden tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi.

Vuodesta 2002 SAK esittää valtioneuvoston harkittavaksi "Tietoyhteiskunta kaikille 2002" -teemavuotta. Sen aikana pyrittäisiin tiedottamaan laajasti erilaisista mahdollisuuksista päästä käyttämään uusia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia sekä kasvattamaan niiden käyttöön liittyviä taitoja.


SAK ja MTV3 Internet www-yhteistyöhön

SAK avaa ensi tammikuussa Internet-palvelun, josta on tarkoitus kehittää SAK:laisen ay-liikkeen oma portaali. Portaalin perusta on MTV3 Internetin tuottama yhteisöpalvelu, sisällöntuotannosta vastaa SAK. SAK sanoo portaalin parantavan SAK:n jäsenpalveluja. Sen kautta tarjotaan sähköisesti välitettäviä jäsenetuja, lisätään jäsenten mahdollisuuksia palautteeseen ja asiointiin SAK:n ja sen jäsenliittojen kanssa sekä välitetään ajankohtaista tietoa SAK:laisesta ay-liikkeestä.

Portaali palvelee myös muita kuin SAK:laisten liittojen jäseniä. Se välittää tietoa työelämästä ja siihen liittyvästä koulutuksesta, sen kautta voi etsiä itselleen sopivaa ammattiliittoa ja se tarjoaa myös mahdollisuuden käydä ay-liikkeeseen ja muuhun työelämään liittyvää keskustelua.

Erityistä huomiota SAK:n mukaan uudessa portaalissa saavat nuoret, työelämään siirtymässä olevat tai sinne juuri siirtyneet henkilöt. Palvelun kautta pyritään tavoittamaan myös kasvussa oleva maahanmuuttajaväestö.

SAK laskee jäsenliittojensa yli miljoonasta jäsenestä löytyvän runsaasti potentiaalia sähköisen viestinnän hyväksikäytölle, sillä yli neljäsosalla on pääsy Internetiin, yli viidesosalla on käytössään oma sähköpostiosoite ja kotitietokone on peräti 40 prosentilla.

SAK on lisännyt jäsenkuntansa tietoyhteiskuntavalmiuksia mm. jäsenmikrokampanjoilla, jotka aloitettiin vuonna 1998 ja joiden kautta noin 15 000 SAK:n jäsenliiton jäsentä on tilannut itselleen kotitietokoneen.

- SAK panostaa jatkossakin voimakkaasti sähköisen viestinnän kehittämiseen. Tavoitteena on, että kaikki SAK:laiset luottamusmiehet ovat sähköisesti tavoitettavissa vuoteen 2003 mennessä, osastopäällikkö Eero Heinäluoma SAK:sta kertoo.

- Nyt solmittua yhteistyötä voi kuvailla johdonmukaiseksi kehitykseksi, koska erittäin moni SAK:n jäsen on jo nyt jonkin Alma Median tiedotusvälineen asiakas, luonnehtii puolestaan liiketoimintaryhmän johtaja Raimo Mäkilä Alma Mediasta.

IKK
1.9.2000


Politiikka -sivulle