Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTampere profiloituu IT-alan kehittäjänäPanostus IT-sektorin kehitystyöhön on jakuvasti lisääntynyt. Tampere on nousemassa yhä vahvemmin teknologisten huippusovellusten kehittämiskeskukseksi. Muun muassa teknologiakeskus Hermiassa ja Tampere Virtual Reality Center:ssä tehdään korkeatasoista tuotekehittelyä.


Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ITC) toimiala kasvaa Tampereen seudulla erittäin nopeasti. Viime vuosina alalle on syntynyt lähes 1000 uutta työpaikkaa vuosittain. Saman kasvutrendin ja-vauhdin uskotaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Tampereen seudulla on tällä hetkellä lähes 300 aktiivista ICT-yritykseksi luokiteltavaa toimijaa, ja niiden palveluksessa on 8500 henkilöä. Seudun ICT-toiminta painottuu suunnitteluun, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.


Osaamiskeskukset innovaatioiden moottoreita

Tietojenkäsittelyopinnoissa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen määrällä mitaten Tampereen teknillinen korkeakoulu on maan suurin kouluttaja.

Tampereen seudulla ICT-alojen huippuosaamista löytyy tietoliikenteen ohella langattomien verkkojen, televerkkojen, työasemaohjelmistojen, tietokantojen, mekatroniikan, prosessiautomaation, äänen ja kuvankäsittelyn, tuotannonohjauksen ja logístiikkajärjestelmien osa-alueilla.

ICT:n osaamiskeskusta koordinoi Tampereen Teknologiakeskus Oy, joka on mukana Tampereen seudun osaamiskeskusohjelmassa.

Sen tarkoitus on edistää huippuosaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä edistämällä yritysten keskinäistä ja toisaalta yritysten ja tutkimus- ja koulutuslaitosten välistä yhteistyötä sekä käynnistämällä yrityslähtöisiä huippuosaamista edistäviä tutkimus-, koulutus- ja yhteistyöhankkeita.

Osaamiskeskusohjelmassa painotetaan erityisesti verkostoihin ja klustereihin kuuluvien pk-yritysten kasvu- ja kehityspotentiaalia.

Osaamiskeskusohjelmatyön tavoitteena on kaksinkertaistaa alan nykyinen työpaikkamäärä Tampereen seudulla vuoteen 2006 mennessä.


Huippukeksintöjä Hermiasta

Tamperelainen huipputekniikan osaaminen on keskittynyt Hervantaan. Tampereen teknillinen korkeakoulu, VTT:n yksiköt ja teknologiakeskus Hermia muodostavat innovatiivisen ja kansainvälisestikin merkittävän teknologian tutkimus- ja yritystoiminnan osaamiskeskittymän.

Teknologiakeskus Hermia tarjoaa teknologiayrityksille toimintaympäristön, jossa toimitilat, palvelut, yhteistyö tutkimusmaailman ja yritysten välillä sekä imagohyödyt yhdistetään.

Suurin osa Hermian yrityksistä toimii tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Vahvin ja nopeimmin kehittyvä toimiala on informaatio- ja kommunikaatioteknologia, erityisesti langaton viestintä ja signaalinkäsittely.

Yksi Hermiassa kehitetyistä menestystuotteista on ollut Nokian kommunikaattori.

Teknologiakeskus Hermia perustettiin vuonna 1986 ja ensimmäiset rakennukset valmistuivat Hervantaan 1988. Koko 90-luvun Hermian laajentuminen on ollut hyvin voimakasta ja kasvu jatkuu myös lähitulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Hermiassa toimii noin 150 yritystä 90 000 toimistineliössä. Keskus käsittää 21 rakennusta, joissa työskentelee yhteensä yli 2000 ihmistä.


VRC-keskus mallintaa virtuaalitodellisuutta

Tampere Virtual Reality Center on yksi Tampereen teknillisessä kortkeakoulussa toimivista huippuyksiköistä, jonka sovellusten kaupalliselle hyödynnettävyydelle on odotettavissa voimakasta kasvua.

Tampere VRC on yhteistyöfoorumi ja toimintaympäristö, joka keskittyy Pirkanmaan korkeatasoisen ja monipuolisen virtuaalitodellisuuden osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen eri sovelluskohteissa.

Se on resursseiltaan Suomen johtava alan koulutus- ja tutkimusyksikkö. Vastaavia raskaisiin VR-simulaatioihin tarkoitettuja liike-, visuaali- ja audiojärjestelmiä ei ole Suomessa muualla.

Tampere VRC toimii teknillisen korkeakoulun tiloissa ja hallinnollisesti korkeakoulun erillisyksikkönä. Sen perustajia ovat koulun ohella VTT Automaatio, Tampereen Teknologiakeskus Oy, Oy Media Tampere Ltd, Finn-Medi Tutkimus Oy, Tampereen yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattioppilaitos sekä Särkänniemi Oy.

Yksi VRC-keskuksen viimeisimmistä hankkeista on yhteistyöprojekti henkilönöstimia valmistavan Pronto Oy:n kanssa. Projektissa on muun muassa mallinnettu nostimien liikeratoja virtuaalitekniikkaa hyödyntäen.

Tulevaisuudessa virtuaaliteknisten sovellusten potentiaalisia kasvualoja ovat esimerkiksi avaruustekniikka, simulaattoriteknologia ja metsäteollisuus.

Tampereen teknillisen korkeakoulun uudessa virtuaalitodellisuuslaboratoriossa järjestetään lokakuun alussa kaksipäiväinen koulutustapahtuma teemana uudet virtuaalitodellisuusratkaisut yrityksissä.

MIKKO LAITINEN
1.9.2000


Kotimaa -sivulle