Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKesähakkuutyöryhmältä yksimielinen muistio

MMM:n työryhmä: Kesähakkuiden haitat kuriinHakkuiden oikealla suuntaamisella voidaan selvästi vähentää kesähakkuista aiheutuvia haittoja, totesi asiaa selvittänyt työryhmä jättäessään muistionsa maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilälle tiistaina.


Työryhmä on tarkastellut kesähakkuiden vaikutuksia metsäluonnolle ja metsien terveydelle sekä tehnyt ehdotuksia hakkuista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Kesähakkuiden lopettamista työryhmä ei pidä realistisena.

Kesähakkuiden aiheuttamia haittoja eläinten lisääntymiselle voidaan työryhmän mielestä vähentää tehokkaimmin kohdentamalla hakkuita eläinten lisääntymisaikaan kuivahkoille ja kuiville kangasmaille, joissa lajien ja yksilöiden määrä on selvästi reheviä metsätyyppejä vähäisempi.

Lintujen tärkeimpään pesintäaikaan touko-kesäkuussa hakkuita tulee välttää lehdoissa, lehtipuuvaltaisilla lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla, rehevissä korvissa ja rehevissä rantametsissä.

Kesäaikaisissa hakkuissa leviävän juurikääpäsienen tuhojen estämiseksi tulisi kuusikoiden ja männiköiden harvennukset tehdä sienen riskialueella pääsääntöisesti talvikautena.

Mikäli harvennuksia joudutaan kuitenkin tekemään toukokuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana, tulee kantopinnat käsitellä siten, että sienen leviäminen niiden kautta terveisiin puihin saadaan estettyä.

Juurikäävän torjunnan edistämiseksi työryhmä esittää muun muassa valtion tuen laajentamista koskemaan myös aineen levitytyskustannuksia nykyisten torjunta-ainekustannusten lisäksi.

Työryhmä korostaa hakkuukoneiden kuljettajien ammattitaidon merkitystä korjuuvaurioiden välttämisessä ja sitä, että korjuukohde valitaan oikein ja korjuussa käytetään kohteelle sopivaa kalustoa. Tulevaisuudessa ammattitaitoisesta työvoimasta tulee olemaan pulaa, joten sen saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.


Kesähakkuut jatkuvat

Hakkuiden siirtäminen kesäkaudesta muuna aikana tehtäväksi vaatisi huomattavaa puunkorjuukoneiden ja niiden kuljettajien määrän lisäystarvetta sekä puutavaran varastointimäärien olennaista kasvattamista.

Työryhmän teettämän selvityksen mukaan kolmen kuukauden pituinen kesähakkuiden lopettaminen lisäisi vuoden 1998 hakkuumäärillä puunhankinnan ja varastoinnin kokonaiskustannuksia noin 900 miljoonalla markalla. Kesähakkuiden näin voimakas vähentäminen ei siten ole käytännössä mahdollista.

Kesähakkuiden suhteellisen osuuden hakkuiden kokonaismäärästä ei arvioida kasvavan, vaikka hakkuumäärät lisääntyisivät Kansallinen metsäohjelma 2010 mukaisesti 63-68 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Työryhmän jäsenet edustivat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi ympäristöministeriötä, yksityismetsätaloutta, metsäteollisuutta, koneyrittäjiä ja metsäntutkimusta. Työryhmään kuuluivat lisäksi Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen edustajat pysyvinä asiantuntijoina.

Luonnonsuojeluliitto oli työryhmässä asiantuntijana, joten liitto ei ole ilmoituksensa mukaan sitoutunut muistioon. Liitto on vetänyt kevään ajan kesähakkuita vastustavaa kampanjaa, jonka aikana kerätyt nimet luovutetaan toukokuun alussa ministeri Hemilälle.

Asiantuntijana toiminut Tapani Veistola Luonnonsuojeluliitosta toivoi kuitenkin tuoreeltaan mietinnön luovuttamisen jälkeen, että työryhmän suositukset siirtyisivät Tapion ja yhtiöiden ohjeiden kautta käytäntöön.

IA
28.4.200


Kotimaa -sivulle