Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysAy-puhujat puolustivat tukilakkoja

Ihalainen tavoittelee kolmivuotista tupoaSAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen suosittelee työmarkkinaosapuolille palaamista tulopoliittiseen neuvottelupöytään alakohtaisia ongelmia hoitaneen liittokierroksen jälkeen.


Ihalaisen mielestä tavoitteeksi tulisi nyt asettaa vuoden 2003 syksyyn saakka ulottuva tulopoliittinen ratkaisu, joka tukisi tasaista ostovoiman kasvua ja työllisyyttä.

Vappuna Helsingissä puhunut Ihalainen uskoi tällaisen ratkaisun tuovan yhteiskuntaan vakautta ja pitävän Suomea koossa. Pitkäaikainen tulosopimus tekisi hänen mielestään myös mahdolliseksi sijoittaa palkansaajien ostovoimaa tukevat veroratkaisut edessä olevan vaalikauden loppuun.

Tällainen yhdistelmä varmistaisi suotuisan talouskehityksen, työttömyyden vähentämisen ja tasaisen ostovoimakehityksen.
- Kaikki tämä on mahdollista vaarantamatta hyvinvointiyhteiskunnan palveluja ja sosiaalisen suojaverkon kantavuutta, Ihalainen korosti.

Uuden laajan tuloratkaisun edellytykset voidaan Ihalaisen mukaan kuitenkin tärvellä, jos keskustelua lakko-oikeuden rajoittamisesta jatketaan.


Työsopimuslaista pikaisesti esitys

SAK:n puheenjohtaja kiirehti lisäksi laajalla yksimielisyydellä valmistellun uuden työsopimuslain hyväksymistä. Ihalainen toivoi, että hallitus antaisi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle vielä toukokuun aikana.

- Työehtosopimusten yleissitovuuden varmistaminen on palkansaajien perusturvaa. Vähimmäistyöehtojen polkemista ja samalla yritysten välisen kilpailun vääristämistä ei pidä sallia. Ihalainen varoitti työmarkkinoille mahdollisesti syntyvistä häiriöistä, jos yleissitovuusasian hoitaminen laiminlyödään Euroopan unionin laajentuessa itään.

- Lainsäädäntömme mukaan ulkomaisten yrittäjien ja tänne tulevien työntekijöiden tulee noudattaa suomalaisia työehtoja eikä sallia työvoiman polkumyyntiä.

- Jos työehtosopimukset eivät olisi yleissitovia, tulisi työehtoihin harmaan talouden laajentumista ruokkiva suuri aukko, Ihalainen huomautti.


Ay-puhujat puolustivat tukilakkoja

Useat ay-johtajat tuomitsivat vappupuheissaan vaatimukset lakko-oikeuden rajoittamisesta. Muun muassa Puu- ja erityisalojen liiton puheenjohtaja Kalevi Vanhala (sd.) katsoi, ettei tukilakkojen säätelylle tai rajoittamiselle ole perusteita.

Rovaniemellä puhunut Vanhala ihmetteli, että jopa eräät sosialidemokraattiset ministerit ovat olleet tukilakoista käydyssä pyykinpesussa ahkerasti mukana.

Vanhala huomautti, että työtaistelujen määrä on yleisesti ottaen vähentynyt olennaisesti. Tukilakkojen rajoittamisen sijasta tulisi hänen mielestään keskittyä kehittämään neuvottelujärjestelmää siten, että se tarjoaa todellisen mahdollisuuden ratkaista asioita sopimuskauden aikana.

Elintarviketyöläisten liiton SEL:n puheenjohtaja Ritva Savtschenko (vas.) oli samalla linjalla. Lakkoja on ollut viime vuosina ällistyttävän vähän verrattuna siihen, mihin olisi ollut aihetta.

- Suomalaiset työntekijät ovat äärimmäisen vastuuntuntoisia. Siksi vaatimukset rajoittaa lakko-oikeutta esimerkiksi kieltämällä tukilakot ovat täysin kohtuuttomia, Savtschenko sanoi Vaasassa.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n sihteeri Juhani Koivunen (vas.) luonnehti Nummelassa tukilakkoja aidon ja syvällisen solidaarisuuden osoituksiksi.

Hänen mielestään rajoituspyrkimyksissä on kyse heikommassa asemassa olevien palkansaajaryhmien edunvalvonnan vaikeuttamisesta.

STT-IA
1.5.2000


Vappupuheet -sivulle