Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysArvo-osuusrekisterit keskitetään Arvopaperikeskukseen

Kaikki arvo-osuudet yhteen järjestelmäänHallitus esittää arvo-osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettuja lakeja muutettavaksi siten, että nykyiset arvo-osuusrekisterit keskitetään Arvopaperikeskukseen.


Arvopaperikeskuksesta tulisi ainoa arvo-osuusrekisterin pitäjä, ja viisi muuta valtiovarainministeriöltä toimiluvan saanutta arvo-osuusrekisterin pitäjää sekä muut markkinaosapuolet voisivat hakea tilinhoita-jayhteisön oikeuksia arvopaperikeskukselta.

Tilinhoitajayhteisö tekisi kirjaukset arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteriin.

Arvopaperikeskus myöntäisi tilinhoitajayhteisön oikeudet ja valtiovarainministeriön myöntämästä arvo-osuusrekisterin pitäjän toimiluvasta luovuttaisiin. Arvopaperikeskuksen toimiluvan myöntäisi kuitenkin edelleen valtiovarainministeriö.

Arvopaperikeskuksen voimassa oleva rajaton toissijainen vastuu ehdotetaan siirrettäväksi arvopaperikeskuksen perustaman ja tilinhoitajayhteisöjen rahoittaman kirjausrahaston vastattavaksi.

Kirjausrahasto vastaisi toissijaisesti ja enintään 25 000 euroon asti tilinhoitajayhteisöjen vahingonkorvausvastuun täyttämisestä. Samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja korvattaisiin kuitenkin enintään 10 miljoonaan euroon asti.

Arvopaperikeskuksen ensisijaiseen vastuuseen omasta toiminnastaan ei ehdoteta muutoksia, ja se perustuu edelleen arvopaperikeskuksen omaan pääomaan ja muihin arvopaperikeskukselta edellytettyihin vastuunkantokykyä turvaaviin järjestelyihin.

Tilinhoitajayhteisölle ja sen asiamiehille asetettaisiin nimenomainen pääoma-vaatimus ja selvitysosapuolen osakepääomavaatimusta korotettaisiin.

Arvo-osuuksien niin sanottu ilmaissäilytys arvopaperikeskuksessa rajoitettaisiin luonnollisiin henkilöihin ja lopetettaisiin yrityksiltä.

Selvitysosapuolten osakepääomavaatimus kasvaisi viiteen miljoonaan euroon, mikä edellyttäisi useilta nykyisiltä selvitysosapuolilta osakepääoman korottamista.

Arvopaperikaupankäynnin kasvu 1990-luvun loppupuolella on ollut niin nopeaa, että nykyinen palveluketju osakkeiden selvityksessä ei ole toiminut tehokkaasti. Arvo-osuuksien rekisteritoimintojen keskittämisellä tavoitellaan tietotekniikkaan liittyviä suurtuotannon etuja.

Suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta selvitystoiminnan tehokkuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä. Rekisterikeskittäminen parantaa selvitystoiminnan edellytyksiä ja lisää alan kilpailua.

Ehdotetut muutokset vaikuttavat muuhunkin lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös arvopaperimarkkinalakia, rahoitustarkastuslakia, rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia ja osakeyhtiölakia.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 16.10.2000. Hallitus päätti muutosesitysten sisällöstä keskiviikkona. Esitys annettiin eduskunnalle torstaina.

IA
21.4.2000


Talous -sivulle