Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKiinan oikeusministeri Gao:

"Sosialistinen oikeusvaltio perustuu tehokkaaseen lainkäyttöön"Kiinan oikeusministeri Gao Changli vakuutteli Turussa Kiinan olevan mittavien uudistusten tiellä, joka johtaa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten entistä tiukempaan noudattamiseen.


Kiinalainen oikeusjärjestelmä on länsimaisille verraten vieras. Yleistä keskustelua ovat lähinnä herättäneet ihmisoikeudet ja vankien kohtelu. Asia nousi viimeksi esille tällä viikolla Amnesty Internationalin julkaistessa tilastonsa maailmalla viime vuonna teloitetuista. Kiina oli edelleen tilaston kärjessä.

Suomen vierailunsa yhteydessä Turun yliopistolla puhunut Gao kertoi Kiina aloittaneen kokonaisvaltaisen oikeusjärjestelmän uudistamisen jo 70-luvun lopulla.

Hänen mukaansa siinä on keskeistä avoimuuden lisääntyminen ja kansalaisen oikeusturvan parantaminen. Hän sanoi avoimuuspolitiikkaan liittyvän myös Kiinan ratifioimien YK:n ihmisoikeussopimusten huomioiminen.

Gao vältti ottamasta suoraan kantaa esimerkiksi kuolemanrangaistukseen. Hän korosti Kiinan rakentavan sille ominaista "sosialistista oikeusvaltiota." Vaikka avoimuus ja yleisesti hyväksytyt menettelytavat lisääntyvät, siihen kuuluvat Kiinassa myös tiukka kuri ja kontrolli.


Paljon uudistuksia

Gao aloitti kohteliaasti kehumalla Suomen ja Kiinan oikeuslaitosten yhteistyötä.
- Suomen ja Kiinan oikeuslaitosten yhteistyö on ollut hedelmällistä. Kiina on rakentamassa demokraattista oikeusjärjestelmää.

Gaon mukaan vuonna 1979 alkaneen uudistus- ja avoimuuspolitiikan seurauksena demokraattinen oikeusjärjestelmä on kehittynyt ja kehittyy edelleen voimakkaasti.
- Rakennamme sosialistisen oikeuskokonaisuuden, johon liittyy oikeuselinten keskinäinen valvonta.

- Hallinnollisen lainkäytön taso kohoaa ja valvontajärjestelmän kattavuus lisääntyy. Tehdään lakien yleistuntemusta edistävää valistustyötä. Ajan henki on lakia korostava, Gao sanoi.

Hän kertoi lakimiesten ja asianajajien määrän kasvaneen räjähdysmäisesti.
- Asianajajia oli aiemmin parisataa, nyt heitä on 110 000. Samoin asianajotoimistojen määrä on uudistusten aikana noussut 79:stä yli 9000:n. Kiinalaisia lakiasiaintoimistoja toimii nykyisin myös ulkomailla.


Uusi sovittelujärjestelmä

Gao esitteli tyytyväisenä yksittäisen kansalaisen oikeusturvan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Hän kertoi köyhällä kansanosallakin olevan entistä paremmat mahdollisuudet saada oikeusapua.

- Meillä toimii 1248 oikeusaputoimistoa vähäosaisten oikeusapua varten. Perustason sovittelutoimikuntien tehtävänä on siviiliriitojen vapaaehtoinen sovittelu. Meillä on erityiset sovittelulautakunnat. Sovittelu onnistuu yli 95 prosentissa tapauksista.

Sosialistiseen oikeusvaltioon liittyy Gaon mukaan oikeusjärjestelmän kehittäminen kattavammaksi. Myös lakipykälien määrä on kasvanut selvästi.
- Rikoslain uudistamisessa ja laajennuksessa lakien määrää lisätään vajaasta 200 pykälästä yli 450 pykälään, mutta lain soveltamista on helpotettu.

- Oikeuslaitoksen vallankäyttö on aiempaa itsenäisempää ja asianomistajien oikeudet ovat parantuneet, Gao sanoi.


Tiukkaa valvontaa

Gao kertoi käytännön toimenpiteistä, joilla säädellään muun muassa julkishallintoa entistä selkeämmin. Hän korosti myös lainkäytön voimistuvaa asemaa yhteiskunnassa.

- Yhtiölakeja on tarkistettu. Makrotason säätelyyn liittyvät esimerkiksi pankki- ja vakuutuslait ja markkinataloutta edistävät lait. Tärkeää on sosialistisen markkinatalouden kehitys. Oikeusjärjestelmän rakentamisessa tulevaisuuden tavoite on, että "maata hallitaan lailla."

- Lainsäädäntötyötä tullaan edelleen nopeuttamaan. Uusi lainsäädäntölaki on hyväksytty ja sille on ominaista suuri tieteellisyys ja yhtenäisyys.

Gao painotti Kiinalle ominaiseen tapaan kansalaisten valvontaa ja lainkäytön tehostamista, jotka länsimaissa tulkitaan helposti demokratian vastaiseksi.
- Tiedotusvälineiden ja valtion tilintarkastuksen valvontaa lisätään. Kansalaisia valvotaan entistä tehokkaammin. Kuria ja järjestystä tiukennetaan ja tehostetaan lainkäytön yleistä valvontaa, Gao luetteli.

- Oikeuslaitoksen uudistamista kiirehditään ja täydennetään syytteiden tutkimus- ja tarkistusjärjestelmää. Perustetaan myös itsenäinen syyttäjien vastuujärjestelmä ja syyttäjien yhtenäinen tutkintojärjestelmä.


Ongelmalliset ihmisoikeudet

Gaon puhetilaisuuteen oli jätetty jonkin verran aikaa myös yleisökysymyksille. Ne koskivat odotetusti Kiinan ihmisoikeustilannetta. Jotkut kysymykset ministeri ohjasi suoraan tilaisuuteen osallistuneille avustajilleen.

Gao painotti ihmisoikeustilanteen riippuvan maassa vallitsevista olosuhteista.
- Mielestäni ihmisoikeus on ensisijaisesti elämisen ja kehityksen oikeus. Kiinassa on tehty useita lakeja ihmisoikeuksien suojelemiseksi, Gao kertoi.

- Hallitus suhtautuu vakavasti kansainväliseen oikeuteen. Kaksi YK:n ihmisoikeuksia koskevaa sopimusta ratifioitiin vuosina 1997-98, hän jatkoi.

- Kiina on kehitysmaa, jolla on omat ongelmansa ja vaikeutensa. Maassa vallitsevat suuret alueelliset erot. Oikeusjärjestelmän uudistaminen edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa, joista vastuu on hallituksella, Gao sanoi.

Gao Changli valtuuskuntineen vieraili Suomessa 9.-13. huhtikuuta oikeusministeri Johannes Koskisen kutsusta.

MIKKO LAITINEN
21.4.2000


Politiikka -sivulle