Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysSuorat yhteydet Pohjois-Amerikkaan lisääntyvät

Paperikuljetusten keskittäminen kasvattaa Rauman satamaaMerenkulkualoilla seurataan aktiivisesti käynnissä olevaa julkista keskustelua laivojen ulosliputuksista. Samanaikaisesti alan piirissä tapahtuu myös merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.


Paperin vientikuljetuksia keskitetään tehokkuuden lisäämiseksi ja konttiliikenteen kasvunopeus on ylittänyt monet ennusteet. Yksi hyötyjä on Rauma, jolle satama on elinehto.

Raumalla on meneillään 26 miljoonan markan hanke, jossa suoraa laituriosaa rakennetaan 250 metriä lisää ja lisäksi 190 metrinen uusi peräporttipaikka. Syynä on paperin vientikuljetusten keskittäminen Raumalle, joka tulee olemaan Suomen johtava paperituotteiden vientisatama.

- Hankkeen taustalla on lisääntyvä Amerikan liikenne, kertoo rakennuspäällikkö Antti Kokkomäki Rauman satamasta.

Viime vuonna Raumalta oli viikottainen linja USA:n Baltimoreen ja Philadelphiaan. Uudisrakentamisen myötä suorat yhteydet Raumalta Pohjois-Amerikkaan tulevat lisääntymään. UPM-Kymmene on tehnyt Amerikan vientikuljetuksista pidempiaikaisen sopimuksen.

Amerikan liikennettä hoitavat laivat eivät purjehdi Suomen lipun alla. Viimeinen Yhdysvaltojen ja Suomen välistä linjaliikennettä ajanut alus, FG-Shippingin liikennöimä Finnfighter myytiin viime kesänä Panaman väreihin. Se kuljetti säännöllisesti kaoliinia Savannahista ja Philadelphiasta Ouluun ja Kemiin.


Kuljetuksia keskitetään

- Uudisrakennus ei palvele vain Rauman seutua, vaan kuljetuksia keskitetään tänne kauempaakin. Viidestä miljoonasta viedystä paperitonnista tänä vuonna Raumalta tulee miljoona tonnia eli kaksikymmentä prosenttia, Kokkomäki sanoo.

Raumalla toimii kaksi suurta metsäteollisuuden tuotantolaitosta, UPM-Kymmenen paperitehdas ja Metsä-Rauman sellutehdas.
- Kuljetusten keskittäminen perustuu tehokkuuden lisäämisen ohella pienempiin toimituseriin ja erikoistuneempiin tuotteisiin.

Kokkomäki kertoo, että rahoitus hankkeeseen tulee Rauman kaupungilta ja osittain siihen käytetään EU-rahoitusta.
- Hankkeiden työllisyysvaikutus on merkittävä. Rakennusaikana työtä tarvitaan luonnollisesti eniten, mutta jatkoakin ajatellen elokuussa valmistuva laajennushanke turvaa olemassaolevat työpaikat, Kokkomäki sanoo.

Vuonna 1998 Rauman sataman ulkomaanliikenteen kokonaisvolyymi oli 4,9 miljoonaa tonnia, josta viennin osuus 3,6 miljoonaa tonnia. Paperin osuus kokonaisviennistä oli 82 prosenttia ja jo silloin yli 30 prosenttia Suomen meritse kuljetettavasta paperista lastattiin Rauman kautta.


Uudenlainen toimintaympäristö

Globalisoituvat ja uudistuvat talousjärjestelmät asettavat myös merenkulkualoille uusia haasteita. Kova kilpailu, rahdinkantokyvyn rajallisuus ja suuret volyymit muodostavat puitteet, joissa vaaditaan kustannusoptimointia ja tehokkaita liikennejärjestelyjä.

Metsäteollisuudessa on tapahtunut fuusioiden kautta jatkuvaa keskittämistä yhä suurempiin yksiköihin. Kuljetusten osalta haetaan myös synergiaetuja ja vallalla on ajattelutapa, jossa kuljetusta tarkastellaan vain osana kokonaislogistista strategiaa.

Logistisessa ketjussa satama muodostaa kriittisen toimijan, jonka välillinen vaikutus kuljetusten onnistumiseen on erikseen tarkasteltuna suuri.

Suomen satamista ja satamajärjestelmästä on käyty vilkasta keskustelua jo pitkään. Viime vuosina se on koskenut lähinnä satamien taloudellisia ja toiminnallisia piirteitä. Kannanottoja ovat virittäneet muun muassa satamien tehokkuus ja tehottomuus, kustannukset ja maksupolitiikka sekä satamien lukumäärä.

Yleisesti Suomen satamien on katsottu sopeutuneen hitaasti kuljetusjärjestelmän muiden osien nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja -malleihin.

Satamia koskevassa keskustelussa on painotettu myös investointien merkitystä. Suomessa satamiin on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana investoitu huomattavia summia.


Konttiliikenteessä huima nousu

Koko 90-luku oli konttiliikenteessä vahvan kasvun aikaa, eikä kehitykselle ole vieläkään näköpiirissä loppua.

Helsingin Länsisatama on yksi Suomen suurimpia konttisatamia, jonka vuotuinen käsittelymäärä on noin 250 000 TEU:ta eli konttiyksikköä. Luku on ollut kasvava, mutta transitoliikenteen väheneminen on aivan viime aikoina hidastanut kasvua.

Ro-ro liikenteen keskittäminen Sompasaareen on entisestään korostanut Länsisataman asemaa konttisatamana.

Myös Rauma on ollut konttiliikenteessa menestyjä. Siellä saavutettiin vuonna 1998 ennätystaso 75 000 TEU:n myötä. Antti Kokkomäki kertoo konttiliikenteen kasvavan jatkuvasti.

- Konttiliikeneteen kasvu on valtavaa. Viime vuoden käsittelymäärä Rauman satamassa oli 90 000 TEU:ta, tänä vuonna jo 100 000 ja kasvu jatkuu, Kokkomäki toteaa.

MIKKO LAITINEN
21.4.2000


Kotimaa -sivulle