Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon
äänestys


Haku Verkkouutisista:
Kotimaa


Maaherra Tuula Linnainmaa: Länsimetrossa päättäjillä pohdittavaa

Etelä-Suomen läänin maaherra pitää kunnallisvaalien äänestysprosenttia käsittämättömän alhaisena, mutta panee huojentuneena merkille, että juuri vaalikeskusteluissa esillä olleiden kysymysten parissa työskentelevät - opettajista poliiseihin - pääsivät uusien valtuustojen jäseniksi.

Lama lähensi Ruotsia ja Suomea

Lama koetteli Suomea ja Ruotsia hyvin samalla tavalla, mutta siitä selviytymisessä käytettiin erilaisia keinoja.

Stakesin seminaari: WHO:n terveysraportti on hyvä keskustelun avaus

Stakes arvioi WHO:n terveysraporttia sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Arvion tuloksia raportoitiin Stakesin ja Kansanterveyden neuvottelukunnan järjestämässä Kuinka Suomen terveydenhuolto voi -seminaarissa Helsingissä perjantaina.

Rikosten sovitteluun tulossa muutoksia

Sikosten sovittelutoimintaa aiotaan uudistaa Suomessa. Nykyinen vapaaehtoinen järjestelmä ei ole valtakunnallisesti kattava. Lisäksi vakavien rikosten sovittelutapaa halutaan täsmentää.

DNA-näytteiden käytöstä kerrottava tutkittaville

Lääketutkimuksiin osallistuville on terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan mielestä aina kerrottava, mihin heidän DNA-näytteitään käytetään.

Asumistuen tarkistaminen tiukkenee

Joulukuun alusta asumistukia aletaan tarkistaa entistä herkemmin. Tarkistus tehdään, kun asunnossa asuvien tulot muuttuvat vähintään 1 000 markalla tai asumismenot nousevat tai laskevat vähintään 300 markalla kuukautta kohden.

Joka kolmannelta puuttuu väestönsuojapaikka

Suomessa ei ole tarpeeksi käyttökelpoisia väestönsuojia, jotka turvaavat ihmisiä esimerkiksi ydinsäteilyltä. Vain noin kahdella kolmasosalla väestöstä on riittävästi varustettu suojapaikka. Erityisen puutteellinen tilanne on pientalovaltaisissa kunnissa.

Lapsen sijoitus on merkki perheen pahoinvoinnista

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi koko 1990-luvun ajan. Vuonna 1991 sijoitettuja lapsia ja nuoria oli reilut 8 700, mikä oli 0,8 prosenttia silloisesta ikäluokasta.

Kolme nuorta kertoo kokemuksistaan

Lapsen tai nuoren sijoittaminen voi johtua monista erilaisista syistä. Sijoitettujen tarinat kuitenkin osoittavat, että monesti se on ainoa vaihtoehto saada edes jonkinlainen ote elämään.

Perheväkivallasta toipuminen vie jopa vuosia

Perheväkivallasta selviytyminen edellyttää usein väkivaltaisen suhteen lopettamista, mutta vähintäänkin molempien on motivoiduttava muuttamaan tilannetta.

Ajotyyliä muutetaan tietoisesti: Venäläiset ajavat suomalaisia rauhallisemmin Suomessa

VVenäläiset ajavat suomalaisia rauhallisemmin Suomessa, mutta molemmat kansat pitävät suomalaisia parempina kuljettajina. Suomalaisautoilijoiden kielteiset käsitykset venäläisten ajotavoista näyttävät perustuvan enemmän ennakkoluuloihin kuin tietoon.

Tutkimus: Rikosuhripäivystyksestä kaivataan lisätietoa

Rikosuhripäivystyksen vaikuttavuudesta tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että poliisi, sosiaali- ja terveysviranomaiset kierrättävät uhreja viranomaiselta toiselle.

Luomutuotteilla edelleen suuri hintahaitari

Luomutuotteiden hintahaitari on edelleen pysynyt suurena, selviää Kuluttajaviraston ja lääninhallitusten syyskuussa tekemästä selvityksestä.

Via Baltican ensimmäinen investointiohjelma loppuvaiheessa

Via Baltica -tieväylän ensimmäinen investointiohjelma alkaa olla loppusuoralla. Vuonna 1996 aloitetun viiden vuoden ohjelman aikana rahaa on käytetty 1,2 miljardia markkaa Tallinna-Varsova-tieyhteyden parantamiseen.

Perämerentien kustannukset nousseet matkan varrella 50 miljoonaa

Vuodesta 1997 rakennetun Tornion ja Kemin välisen moottoritien, nk. Perämerentien, kustannukset ovat nousseet hankkeen aikana 50 miljoonaa markkaa. Perämerentien arvioidaan valmistuvan syksyllä 2001.

Tasoristeyksiä ei ymmärretä varoa

Suomalainen autoilija mennä porhaltaa turhankin luottavaisesti tasoristeyksen yli katsomatta, tuleeko junaa vai ei. Onnettomuuksia sattuukin useimmiten juuri tutussa, vaikkapa kodin tai työpaikan, lähistöllä sijaitsevassa tasoristeyksessä.

Sivun alkuun